Meziroční inflace byla v dubnu o 0,3 procentního bodu nad prognózou ČNB

Cenová hladina v dubnu vzrostla meziročně o 0,6 procenta. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v dubnu meziročně vzrostly o 0,4 procenta. Inflace se nadále nachází výrazně pod cílem ČNB.

Celková meziroční inflace byla v dubnu o 0,3 procentního bodu nad prognózou ČNB. Odchylka od prognózy byla dána vývojem cen potravin včetně alkoholu a tabáku, které v dubnu meziročně stagnovaly, zatímco prognóza očekávala jejich pokračující meziroční pokles. Ve stejném směru působil také o něco vyšší než prognózovaný meziroční růst regulovaných cen. Korigovaná inflace bez pohonných hmot byla naproti tomu nepatrně pod prognózou. Tento ukazatel jádrové inflace však i nadále zůstává nad jedním procentem, což odráží vliv rostoucí domácí ekonomiky a zvyšujících se mezd. Dubnový meziroční propad cen pohonných hmot odpovídal očekávání ČNB. Také prognóza dopadů změn nepřímých daní se naplnila.

Zveřejněná data představují mírně proinflační riziko prognózy ČNB. Podle této prognózy se inflace v nejbližším období opět dočasně sníží do blízkosti nuly. V závěru letošního roku se však začne zvyšovat a na horizontu měnové politiky dosáhne 2% cíle, který následně mírně překročí. Celkové nákladové tlaky na růst spotřebitelských cen se v letošním roce obnoví. V domácí ekonomice náklady na celém horizontu prognózy dále porostou vlivem zvyšujících se mezd i ceny kapitálu v podmínkách pokračujícího růstu ekonomické aktivity. Zároveň postupně odezní aktuálně silně protiinflační působení dovozních cen vyvolané poklesem cen průmyslových výrobců v eurozóně. K návratu inflace na cíl přispěje i prodloužení prognózou předpokládaného používání kurzu jako nástroje měnové politiky do poloviny roku 2017.

Newsletter