Meziroční růst cen průmysl. výrobců výrazně zpomalil, nejvýrazněji rafinované a chemické výrobky

Meziměsíčně vzrostly ceny stavebních prací o 0,3 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,4 % a ceny průmyslových výrobců o 0,3 %. Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 0,4 %, průmyslových výrobců o 0,9 %, stavebních prací o 4,8 % a tržních služeb pro podniky o 2,3 %. Informoval o tom dnes Český statistický úřad.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,4 %. Klesly ceny brambor o 10,2 %, drůbeže o 4,8 %, zeleniny o 3,0 %, skotu o 1,2 % a obilovin o 0,4 %. Vzrostly ceny vajec o 6,7 %, olejnin o 4,8 % a ovoce o 4,5 %. Ceny jatečných prasat a mléka se zvýšily shodně o 0,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,3 %. Klesly ceny těžby a dobývání o 2,1 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,6 %, chemických látek a výrobků o 1,5 % a dopravních prostředků o 0,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,8 %. Snížily se také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,4 %, z toho mléčných výrobků o 1,6 %, naopak ceny mlýnských a škrobárenských výrobků byly nižší o 1,9 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Zvýšily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 3,6 %, reklamní služby a průzkum trhu o 1,0 % a za informační služby o 0,8 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě a ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, klesly shodně o 0,3 %. Ceny za poradenství v oblasti řízení se snížily o 1,4 % a za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství o 2,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 0,4 % (v září o 2,0 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 1,6 %. Byly nižší ceny zeleniny o 15,4 %, obilovin o 7,6 % a olejnin o 4,1 % (především mák). Ceny ovoce vzrostly o 39,3 % a ceny brambor o 16,2 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,0 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 26,1 % a mléka o 2,0 %. Nižší byly ceny skotu o 2,2 % a drůbeže o 3,6 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,9 % (v září o 1,9 %). Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,5 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 3,3 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 10,4 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu se zvýšily o 4,4 %, v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,7 % a v odvětví těžby a dobývání o 3,6 %. Významně klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 5,5 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,8 % (v září po zpřesnění o 4,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,0 % (v září o 2,7 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,3 % (v září o 2,8 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 14,2 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 6,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 2,6 %. Vyšší byly dále ceny za poradenství v oblasti řízení o 2,4 % a za služby v pozemní dopravě o 2,2 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě byly nižší o 1,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,3 % (v září o 2,4 %).

Newsletter