MF ČR nově čeká letošní růst ekonomiky o 2,7 %

Ministerstvo financí v nové makroekonomické prognóze mírně zlepšilo odhad růstu domácí ekonomiky v letošním roce na 2,7 procenta. V říjnu úřad počítal s růstem o 2,5 procenta. MF odhaduje, že za celý loňský rok HDP vzrostl o 2,4 procenta, vyplývá z dnešní tiskové zprávy ministerstvo financí. 

„Pro letošní rok počítáme s růstem ekonomiky o 2,7 procenta, v roce 2016 by se růst reálného HDP mohl nepatrně zpomalit na 2,5 procenta,“ uvedlo MF. V obou letech by měl být růst tažen výhradně domácí poptávkou, příspěvky výdajů na spotřebu a tvorby hrubého kapitálu by přitom měly být přibližně vyrovnané. Saldo zahraničního obchodu se zbožím ve stálých cenách by naopak mělo růst HDP mírně tlumit. Poměrně solidní růst domácí poptávky by totiž měl zvýšit dovoz. 

„Většinou bývá MF při prognózování opatrné, tentokrát je mírně optimističtější. Při očekávaném pomalém růstu Německa, respektive celé eurozóny, je odhad zvýšení českého HDP v letošním roce poměrně smělý, nicméně stále v rámci realistických možností. Jsme teprve na začátku roku a může se stát celá řada věcí,“ řekl ČTK analytik poradenské firmy Deloitte David Marek. 

Nikdo ale podle něj netuší, jak se vyvine situace na Ukrajině, respektive v Rusku, které již zamířilo do recese. Rizikem je vyjednávání o Řecku. Do plachet české ekonomiky naopak fouká uvolnění rozpočtové politiky, uvolněná měnová politika s nulovými úroky a slabou korunou, a prudký pokles cen ropy, dodal Marek. 

Průměrná míra inflace loni dosáhla 0,4 procenta. I letos by spotřebitelské ceny měly růst velmi pomalu, a to zejména kvůli výraznému propadu ceny ropy. Průměrná míra inflace by se tak mohla dále snížit na 0,3 procenta. V roce 2016 by již hlavní faktory ovlivňující inflaci měly působit buď neutrálně, nebo proinflačně. „Růst spotřebitelských cen by se tudíž měl zrychlit, očekáváme však, že se inflace stále bude pohybovat pod dvouprocentním inflačním cílem ČNB,“ odhadlo MF. 

Predikce vývoje na trhu práce se ve srovnání s minulou predikcí mírně zlepšila, očekávané tendence vývoje se ale nezměnily. Díky pozvolnému růstu ekonomické aktivity by se míra nezaměstnanosti měla postupně snižovat, zatímco zaměstnanost by měla mírně růst. 

Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 3,9 procenta. Pro rok 2016 MF počítá s mírným zrychlením růstu na 4,1 procenta. Vedle zlepšování situace soukromého sektoru, k němuž postupně dochází díky růstu ekonomiky, na vývoj mezd a platů příznivě působí zvýšení objemu platů v rozpočtové sféře. 

Ministerstvo odhaduje, že deficit vládního sektoru za rok 2014 dosáhl 1,3 procenta HDP, tedy obdobné výše jako v roce 2013. Letos by se sice saldo mělo kvůli snaze vlády o podporu růstu ekonomiky a ukončení některých restriktivních opatření zhoršit na dvě procenta, deficit by ale i tak měl zůstat významně pod hranicí tří procent HDP. Relativní výše dluhu vládního sektoru by se měla dále snížit, a to z odhadovaných 43,2 procenta HDP v roce 2014 na 41,3 procenta letos. 

Běžný účet platební bilance by v tomto i příštím roce mohl vykázat mírný přebytek. Zvyšování přebytku bilance zboží bude podpořeno vývojem ceny ropy a směnného kurzu, částečně však bude kompenzováno pokračujícím prohlubováním schodku bilance prvotních důchodů.

„Rizika predikce považujeme za vychýlená směrem dolů, a to zejména kvůli rizikům ve vnějším okolí české ekonomiky,“ upozornilo MF. 

Odhady ministerstva financí (v závorce uvedeny odhady z předchozí říjnové predikce):

  odhad 2014 odhad 2015
HDP 2,4 % (2,4 %) 2,7 % (2,5 %)
Průměrná míra inflace 0,4 % (0,5 %) 0,3 % (1,5 %)
Nezaměstnanost 6,1 % (6,3 %) 5,7 % (6,1 %)
 

Newsletter