MF ČR: Přebytek státního rozpočtu v září meziročně vzrostl na 16,8 mld. Kč

Ke konci září dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 024,2 mld. Kč, celkové výdaje 1 007,4 mld. Kč a přebytek hospodaření 16,8 mld. Kč. Loni v září byl rozpočet v přebytku 17,4 mld. Kč.

Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo schodkem ve výši 5,2 mld. Kč. Ve stejném období roku 2017 by takto očištěný výsledek představoval přebytek ve výši 0,9 mld. Kč.

 

Newsletter