MF ČR: Schodek rozpočtu se v srpnu prohloubil na 15,4 mld. Kč, předch. 9,7 mld. Kč

K 31. srpnu 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 969,8 mld. Kč, celkové výdaje 985,2 mld. Kč a schodek hospodaření 15,4 mld. Kč

Meziročně horší výsledek o 30,2 mld. Kč (na konci srpna 2018 byl vykázán přebytek 14,8 mld. Kč) je negativně ovlivněn prostředky z Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM). V prvních měsících loňského roku totiž inkasoval státní rozpočet mimořádně prostředky ve výši téměř 21 mld. Kč, a to ve formě závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007–2013. Navíc se v letošním roce projevuje o 16,4 mld. Kč (28,7 %) vyšší objem předfinancovaných projektů na společné programy České republiky a Evropské unie. Tyto výdaje pak mají pozitivní dopad i na meziroční nárůst investic přes 41 % (20,1 mld. Kč).

Schodek státního rozpočtu ke konci srpna po očištění vlivu prostředků z EU a FM dosáhl výše 15,9 mld. Kč. Ve stejném období roku 2018 představoval takto očištěný výsledek schodek ve výši 5,4 mld. Kč, meziročně je tak saldo horší o 10,5 mld. Kč. Celkové příjmy bez těchto prostředků meziročně vzrostly o 72,4 mld. Kč (8,8 %) a výdaje o 83,0 mld. Kč (10,0 %).

Newsletter