MF ČR: Stát v říjnu hospodařil s přebytkem 5,7 mld. Kč

K 31. 10. 2018 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 132,8 mld. Kč, celkové výdaje 1 127,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 5,7 mld. Kč (v říjnu 2017 vykázán přebytek 26,5 mld. Kč).

Hospodaření státního rozpočtu očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo přebytkem ve výši 2,0 mld. Kč. Ve stejném období roku 2017 by takto očištěný výsledek představoval přebytek ve výši 16,8 mld. Kč.

Na hospodaření státního rozpočtu měly ve srovnání s rokem 2017 výrazný vliv výdaje na společné programy EU/FM a ČR, které vzrostly o 30,4 mld. Kč, tj. o 48,1 %. Z toho růst o 22,2 mld. Kč představovaly kapitálové výdaje. Investice ze státního rozpočtu celkem dosáhly 79,5 mld. Kč a meziročně vzrostly 28,0 mld. Kč, tj. o 54,2 %. Na výrazném růstu se podílely i investice financované výhradně z národních zdrojů vyšší o 5,8 mld. Kč, tj. o 22,5 %. Zvýšená investiční aktivita státu, kterou lze za poslední 3 měsíce pozorovat, je odrazem rostoucí schopnosti realizovat společné programy EU a ČR.

Na meziročně horší výsledek hospodaření státního rozpočtu navíc mají již od dubna významný vliv také další dva faktory. Prvním z nich je 5,8 mld. Kč, které byly v dubnu 2017 převedeny z tzv. privatizačního účtu do příjmů rozpočtu na krytí deficitu systému důchodového pojištění (letos se s žádnými převody na tento účel nepočítá, protože se počítá s mírným přebytkem tzv. důchodového účtu.). Druhým faktorem je 4,3 mld. Kč, které byly v dubnu 2018 převedeny do EGAP, a.s. (nutnost doplnění pojistných fondů. Loni byly doplněny částkou 2,8 mld. Kč, a to až v prosinci).

Newsletter