MF navrhuje na rok 2018 rozpočet se schodkem 50 miliard Kč

AKTUALIZOVÁNO – Ministerstvo financí navrhuje pro rok 2018 snížení deficitu státního rozpočtu o deset miliard korun proti schválenému rozpočtu na rok 2017 na deficit ve výši 50 miliard korun. MF to oznámilo v tiskové zprávě.

Měly by se zvýšit výdaje na důchody – v porovnání s rozpočtem na letošní rok porostou o 21,6 miliardy Kč. Pro rok 2018 je navrženo zvýšení průměrného starobního důchodu o 501 Kč, tj. o 4,2 %.

Ministerstvo dále navrhuje zvýšení výdajů na platy vč. příslušenství – jsou rozpočtovány o 21,8 mld. Kč vyšší než v letošním roce, průměrný plat se  vlády Bohuslava Sobotky zvýší o 7 554 Kč na 31 411 Kč, to je o 31,7 %.

Zvýšení RUD (rozpočtového určení daní) pro obce – podíl obcí na celostátním hrubém výnosu DPH se zvyšuje na 23,58 % od 1. 1. 2018 (současný podíl činí 21,4 %). To znamená navýšení daňových příjmů obcí o 8,5 mld. Kč.

Zvýšení výdajů na dávky nemocenského pojištění – pro rok 2018 navrženy ve výši 32,7 mld. Kč, což je o 19 % (o 5,2 mld. Kč) více než v roce 2017. V návrhu je zahrnuta vyšší nemocenská při déle trvající nemoci, otcovská poporodní péče a pečovatelská dovolená.

Zvýšení výdajů na státní sociální podporu a dávky pěstounské péče – meziročně vzrostou o 4,5mld. Kč.

Navýšení rozpočtu pro ministerstvo obrany – nárůst oproti roku 2017 o 5,4 mld. Kč na 57,9 mld. Kč, index 110,2 %. Podíl výdajů na obranu by měl v roce 2018 dosáhnout 1,13 % HDP.          

Navýšení plateb státu za státní pojištěnce – výdaje na platbu státu na veřejné zdravotní pojištění za osoby, za které je plátcem stát jsou zvýšeny o 3,4 mld. Kč. Vyměřovací základ pojistného na veřejné zdravotní pojištění se zvýší ze současných 920 Kč na 969 Kč.

Výzkum, vývoj a inovace – pro rok 2018 jsou rozpočtovány ve výši 33,2 mld. Kč (bez zahraničních zdrojů), tj. o 0,5 mld. Kč více než letos. Celkový nárůst za období této vlády činí 6,5 mld. Kč.

Podpora sportu – navýšení podpory sportu z 6 mld. Kč na 7 mld. Kč, tj. o 1 mld. Kč.

Newsletter