MF počítá s růstem ekonomické úrovně ČR k 19 zemím eurozóny

Ekonomická úroveň ČR v poměru k 19 zemím eurozóny v následujících letech mírně poroste. Ministerstvo financí v makroekonomické prognózepočítá letos s růstem českého hrubého domácího produktu na obyvatele v poměru k eurozóně na 84 procent z letošních odhadovaných 83 procent. V roce 2018 by měl poměr stoupnout na 85 procent. Česko by tak na tom bylo lépe než Polsko, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko či Slovinsko.

„V letech 2016 až 2018 by se díky rychlejšímu hospodářskému růstu v ČR než v eurozóně měla relativní ekonomická úroveň ČR postupně zvýšit až na 85 procent průměru zemí EA19 v roce 2018,“ uvedlo MF. Úřad doplnil, že v roce 2015 se HDP na obyvatele přepočtený pomocí běžné parity kupní síly snížil v Řecku, Estonsku, Chorvatsku a Litvě.

Česká republika by v ekonomické úrovni měla na tom být lépe než Slovensko, Polsko, Portugalsko nebo Maďarsko. Slovensko podle údajů v predikci letos svoji úroveň zvýší na 76 procent a příští rok na 78 procent průměru 19 zemí eurozóny.

Cenová hladina v ČR se v roce 2015 podle dokumentu zvýšila na 63 procent průměru 19 zemí eurozóny. „V následujících letech by měla komparativní cenová hladina HDP postupně vzrůst až na úroveň 66 procent v roce 2018, což bude i nadále napomáhat konkurenceschopnosti české ekonomiky,“ uvedl úřad.

Ekonomická úroveň zemí se srovnává na základě běžné parity kupní síly. To je poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor zboží nebo služeb v obou zemích. Index cenové hladiny je podíl měnového kurzu a parity kupní síly mezi měnami.

Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly ve vztahu k 19 členským zemím eurozóny (v procentech):

Země 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (odhad) 2017 (odhad) 2018 (odhad)
ČR 77 77 78 81 82 83 84 85
Slovensko 69 71 72 73 73 74 76 78
Polsko 60 62 63 63 64 65 67 68
Maďarsko 61 61 63 64 64 65 66 67
Slovinsko 77 76 76 77 78 78 80 80

 

Zdroj: Makroekonomická predikce MF, leden 2017

Newsletter