MF: Státní rozpočet se v listopadu dostal do schodku 11,6 miliardy Kč

Schodek státního rozpočtu byl v listopadu 11,6 miliardy korun. V říjnu byl v přebytku 26,5 miliardy korun​​​​​ a loni v listopadu v přebytku 55,5 miliardy korun. Ke konci listopadu dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1,141 bilionu korun a celkové výdaje 1,153 bilionu.

Meziročně výsledek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a finančních mechanismů (FM), které byly za 11 měsíců roku 2017 nižší o 74,3 mld. Kč. Na vysokou srovnávací základnu roku 2016 mělo vliv zejména to, že především v první polovině roku 2016 byly propláceny relativně vysoké objemy prostředků z EU, které souvisely s výdaji předfinancovanými ze státního rozpočtu v předchozích letech.

Hospodaření státního rozpočtu v letošním roce očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a FM by skončilo schodkem ve výši 13,0 mld. Kč (ve stejném období roku 2016 by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 14,7 mld. Kč).

Newsletter