MF: Výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2019 je o 11,5 mld. lepší než očekávání

V roce 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 523,2 mld. Kč, celkové výdaje 1 551,7 mld. Kč a schodek hospodaření státního rozpočtu tak dosáhl 28,5 mld. Kč. Tento výsledek představuje úsporu 11,5 mld. Kč proti zákonem schválenému deficitu ve výši 40 mld. Kč a znamená jeden z nejlepších výsledků v novodobé historii České republiky.

V průběhu roku 2019 byly úspěšně naplněny hlavní vládní priority, které vedly k meziročnímu růstu výdajů na důchody o 38 mld. Kč, výdajů na platy ve veřejném sektoru o více než 30 mld. Kč, investičních výdajů o 23 mld. Kč a výdajů na výzkum, vývoj a inovace o 3 mld. Kč. I přesto se státu podařilo hospodařit s nižším než plánovaným deficitem. Tento výsledek vyplynul z vyššího plnění příjmů nad čerpáním výdajů o 0,8 p. b.

Pozitivem je i to, že se úspěšně dařilo realizovat společné programy Evropské unie (EU) a ČR, jejichž objem meziročně vzrostl o více než 12 %, což ukazuje rostoucí schopnost státu zprostředkovávat dotace spolufinancované EU v rámci programového období 2014-2020. Efektivní řízení finančních toků souvisejících s obsluhou státního dluhu vedlo k úspoře oproti původně plánovaným výdajům ve výši 6,9 mld. Kč. Na provozních výdajích stát uspořil proti původnímu plánu 2 mld. Kč.

Konečné inkaso některých daní bylo negativně ovlivněno odložením některých plánovaných legislativních změn a nenaplněním některých makroekonomických očekávání. Přesto daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení přispěly k meziročnímu růstu celkových příjmů téměř 74 mld. Kč, což odpovídá 6% růstu.

Vliv prostředků z EU a finančních mechanismů (FM) na hospodaření státního rozpočtu nebyl v roce 2019 výrazný. Jejich podíl na zrealizovaných společných programech převýšil příjmy proplacené z EU a FM jen mírně, o 0,8 mld. Kč, což dokládá schopnost státu získat tyto předfinancované prostředky zpět do svého rozpočtu. Po očištění prostředků EU a FM jak z příjmové i výdajové strany rozpočtu (ve schváleném rozpočtu jsou zakomponovány vždy s neutrálním dopadem) skončilo hospodaření státního rozpočtu schodkem ve výši 27,7 mld. Kč, tj. o více než 30 % lepším než plánovaným.

Newsletter