Dolar zahajuje týden mírně slabší v dolarovém indexu i proti euru. Společná měna sílí nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu jsou v mírném zisku. Koruna posiluje pod 25,50 za euro.

Michaela Chaloupková a Martin Novák nadále členy představenstva ČEZ

Dozorčí rada ČEZ na svém včerejším zasedání potvrdila, že v představenstvu i nadále budou pokračovat Michaela Chaloupková, ředitelka divize správa, a Martin Novák, ředitel divize finance. V případě Martina Nováka další funkční období začne od 24. května 2020, u Michaely Chaloupkové začne další funkční období 1. ledna 2020. Bude tak zachována kontinuita v klíčových oblastech řízení firmy.

Představenstvo na svém zasedání následně rozhodlo o tom, že od 1. ledna budou v ČEZ tři zástupci generálního ředitele. Tomáš Pleskač bude zástupcem generálního ředitele pro rozvoj, Martin Novák zástupcem generálního ředitele pro provoz a Pavel Cyrani zástupcem generálního ředitele pro strategii a obchod. Od stejného data byl Pavel Cyrani zvolen místopředsedou představenstva.

Michaela Chaloupková je jednou z předních českých manažerek, pravidelně se umísťuje v žebříčku TOP 25 žen českého byznysu. Ve Skupině ČEZ působí od roku 2002. Je expertkou na nákupní procesy a má zkušenost s realizací tendru na jaderná zařízení, včetně jaderných bloků. Aktivně se angažuje v oblasti udržitelného podnikání a společenské odpovědnosti, je leaderem udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. Díky její aktivní činnosti stanul ČEZ opakovaně na stupních vítězů v soutěži TOP odpovědná velká firma. Ve svěřené odborné oblasti se zasloužila zejména o zavedení jednotného centralizovaného nákupu ve Skupině ČEZ  a principů udržitelného rozvoje, včetně prosazování principů diverzity a flexibility do firemních strategií a procesů.
Martin Novák má mezinárodní zkušenosti z nadnárodních firem. Přes 5 let působil ve společnostech Conoco v Houstonu, ConocoPhillips v Londýně a ConocoPhillips v Praze. Ve Skupině ČEZ působí od roku 2006. Od 1. ledna 2008 je ředitelem divize finance Skupiny ČEZ. Během jeho působení se podařilo snížit náklady v divizi finance díky zásadní restrukturalizaci a tvorbě centra sdílených služeb. Rating společnosti se po celou dobu jeho působení pohybuje na stabilní investiční úrovni a v poslední době společnost úspěšně restrukturalizuje své dluhové zatížení. Před 3 roky získal ocenění finanční ředitel desetiletí. Mezinárodní žebříček amerického časopisu Institutional Investor vyhodnotil ČEZ jako firmu s nejlepšími vztahy s investory v regionu EMEA a Martin Novák byl oceněn jako nejlepší finanční ředitel.
Pavel Cyrani stál u zrodu strategie Skupiny ČEZ, která se více zaměřuje na „novou“ energetiku. Ve společnosti ČEZ působí od roku 2006, kdy prošel řadu manažerských pozic, členem představenstva je od roku 2011.  V současné době stojí Pavel Cyrani v čele divize obchod a strategie, v rámci které zodpovídá za hlavní strategické projekty jako je výstavbu nových jaderných bloků, obchod s elektřinou a plynem, obsluhu koncových zákazníků, decentralizovanou výrobu a energetické služby. Je uznávaným odborníkem na energetiku, pravidelně vystupuje na konferencích k zásadním tématům energetiky v ČR i Evropě.
Tomáš Pleskač působí v ČEZ od roku 1993, kdy deset let působil v Jaderné elektrárně Dukovany ve funkci zástupce ředitele pro ekonomiku a obchod. V období 2003 – 2004 byl členem představenstva a finančním ředitelem společnosti Severomoravská energetika. Vedl a úspěšně realizoval největší integrační projekt v historii ČEZ a to spojení ČEZ a regionálních energetických společností. Výsledkem byl základ stávající podoby Skupiny ČEZ včetně klíčových firem, jako ČEZ Prodej nebo ČEZ Distribuce. Je členem několika dozorčích rad a představenstev dceřiných společností ČEZ.

Newsletter