Euro je proti dolaru v zisku. Kurz krátce zpevnil nad hranici 1,0600 EURUSD. Procyklické měny jsou v zisku. Posilují i měny regionu. Koruna se obchoduje pod 24,60 za euro.

Milion škol zmapováno: S podporou Ericssonu dosáhla Giga, společná iniciativa UNICEF a ITU, milníku na cestě k připojení každé školy k internetu

  • Připojení škol k internetu může výrazně zvýšit efektivitu výuky a schopnosti žáků bez ohledu na to, ve které zemi či regionu žijí
  • Podle analytiků EIU má připojení škol k internetu potenciál zvýšit HDP některých zemí až o 20 procent
Rok poté, co společnost Ericsson navázala partnerství s UNICEF za účelem podpory iniciativy Giga prostřednictvím zmapování konektivity ve školách, dosáhl projekt významného milníku, když se podařilo zmapovat přístup k internetu jednoho milionu škol.

Iniciativa Giga byla spuštěna v roce 2019 organizací UNICEF a Mezinárodní telekomunikační unií (ITU). Cílem projektu je do roku 2030 připojit každou školu na světě k internetu a otevřít tak každému mladému člověku přístup k informacím a příležitostem z toho plynoucím. Zmapování dostupnosti připojení na školách představuje jeden z hlavních pilířů iniciativy Giga, pomáhá totiž uchopit objem investic a aktivit nutných k dosažení vytyčeného cíle.

V průběhu uplynulých 12 měsíců dala společnost Ericsson projektu k dispozici finanční prostředky stejně jako svoje kapacity na poli aplikované datové vědy, aby mohla být zmapována dostupnost internetu ve školách v 7 zemích světa. Spolu s příspěvky dalších partnerů to iniciativě Giga pomohlo urychlit mapování konektivity ve školách a překonat milník jednoho milionu škol. V rámci tohoto partnerství se Ericsson zavázal do roku 2023 zmapovat přístup k internetu v celkem 35 zemích a přispět tak k ambici projektu Giga, nasbírat tato data o každé škole na světě.

Konektivita vytváří příležitosti

Iniciativa Giga vychází z předpokladu, že připojení škol k internetu je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit životní šance mladých lidí. Konektivita jim otevírá přístup k větší šíři informací, rozmanitějším metodám výuky a obecně zvyšuje úroveň vzdělávání.

Pro zvýšení digitální gramotnosti a překonání tzv. digitální propasti je nezbytné, aby digitální technologie byly plně součástí vzdělávání. Ostatně mladí lidé vzdělaní s využitím moderních technologií budou spíše přicházet s inovativními myšlenkami, které zajistí hospodářský rozvoj a vytváření pracovních míst.

Ze zprávy Economist Intelligence Unit (EIU) Connecting Learners: Narrowing the Educational Divide sponzorované společností Ericsson v rámci její podpory UNICEF vyplývá, že země s nízkou mírou širokopásmové konektivity mají potenciál dosáhnout až 20procentního růstu HDP připojením škol k internetu, pokud je zvyšování konektivity zároveň doprovázeno investicemi do dovedností, obsahu výuky a používaného hardware.

První rok této spolupráce sice přinesl velký pokrok, k dosažení vytyčených cílu je ovšem nutné mnohem širší zapojení aktérů po celém světě. Společnost Ericsson proto vyzívá poskytovatele telekomunikačních služeb i politické hráče, aby podpořili usílí iniciativy Giga.

Heather Johnson, viceprezidentka pro udržitelnost a firemní zodpovědnost ve společnosti Ericsson, říká: „Podle ITU nemá 369 milionů mladých lidí přístup k internetu a 260 milionů dětí mezi 5 a16 lety věku nemůže chodit do školy. To má za následek vyloučení z procesu vzdělávání a méně zdrojů k učení, což limituje potenciál mnoha mladých lidí. Mapování škol je zásadním prvním krokem k připojení každé školy a tím každého žáka k internetu. Dosažený milník více než jednoho milionu zmapovaných škol je důkazem síly partnerství veřejného a soukromého sektoru. Představuje první krok k dosažení celosvětové konektivity na poli vzdělávání. To ovšem nestačí, technologický průmysl se musí spojit a přispět svým dílem k překonání digitální propasti.“

Dékáda digitální inkluze

Již více než deset let se Ericsson snaží podporovat digitální začleňování a rozvoj vzdělávání po celém světě. Partnerství Ericssonu s UNICEF při podpoře iniciativy Giga odráží ambice programu Ericsson Connect To Learn, jehož cílem je poskytnout učitelům, žákům a školám technologie, aby mohli poskytovat kvalitní vzdělání dostupné všem.

V rámci partnerství s UNICEF uplatňuje společnost Ericsson svoje zdroje na poli datového inženýrství a datové vědy, aby urychlila mapování konektivity škol. Ericsson poskytuje technickou odbornost a pomoc při sběru, ověřování, analýze, vizualizaci a monitorování dat o konektivitě škol. Ta potom umožňují vládám a soukromému sektoru navrhovat a zavádět digitální řešení, která umožňují online výuku pro děti a mladé lidi.

Chris Fabian, spoluvedoucí projektu Giga v rámci UNICEF, říká: „Expertíza společnosti Ericsson pomáhá týmu datových vědců Giga vytvářet lepší modely konektivity ve školách. Technická partnerství, jako je toto, jsou pro Giga životně důležitá, protože vytváříme open source mapu umístění škol a míry jejich konektivity, která k dnešnímu dni zahrnuje více než 1 milion škol.”

Postup mapování škol lze sledovat na www.projectconnect.world a více informací o celém projektu je dostupných na www.gigaconnect.org

O společnosti Ericsson

Ericsson umožňuje poskytovatelům telekomunikačních služeb dosahovat plné míry konektivity. Portfolio společnosti zahrnuje sítě, digitální služby, Managed Services či podporu nových obchodních modelů. Veškeré produkty a služby jsou navrženy tak, aby zákazníkům pomáhaly urychlovat digitalizaci, zvyšovat efektivitu a nacházet nové zdroje příjmů. Investice a inovace společnosti Ericsson rozšířily výhody telefonie a mobilního širokopásmového spojení k miliardám lidí po celém světě. Akcie Ericssonu jsou obchodovány na Nasdaq Stockholm a Nasdaq New York.

O iniciativě Giga

Projekt Giga byl spuštěn v roce 2019 a má za cíl připojit k internetu každou školu na světě a každému mladému člověku otevřít přístup k informacím a příležitostem. Jedná se o široké partnerství vedené UNICEF a Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) a využívá zapojení a vedení ze strany vlád, občanské společnosti, poskytovatelů technologií, dárců a finančních expertů. Giga mapuje konektivitu škol v reálném čase, vytváří modely pro inovativní financování a podporuje vlády v přijímání opatřetní na zvýšení konektivity škol. Ericsson jako globální partner UNICEF podporuje práci Giga na mapování úrovní konektivity ve školách.

Newsletter