Ministerstvo financí: Schodek státního rozpočtu ke konci října klesl na 19,6 miliardy korun

Ke konci října dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1221,1 mld. Kč, celkové výdaje 1240,6 mld. Kč a schodek hospodaření 19,6 mld. Kč. Uvedlo to dnes ministerstvo financí.

Bez započítání mimořádných jednorázových příjmů ve výši téměř 21 mld. Kč, které inkasoval v loňském roce státní rozpočet jako závěrečné platby vztahující se k programovému období 2007 až 2013, byl meziroční schodek vyšší o 4,2 mld. Kč. V souvislosti s rozpočtem Evropské unie se v dosavadním průběhu letošního roku projevuje o 13,4 mld. Kč (o 16,0 %) vyšší objem předfinancovaných projektů na společné programy České republiky a Evropské unie. Tyto výdaje pak mají pozitivní dopad i na meziroční nárůst investic o více než 27 % (o 21,6 mld. Kč).

Schodek státního rozpočtu po očištění celkového vlivu prostředků z Evropské unie a finančních mechanismů, tj. příjmů i výdajů na tyto projekty, dosáhl ke konci října výše 10,9 mld. Kč. Ve stejném období roku 2018 představoval takto očištěný výsledek přebytek ve výši 2,4 mld. Kč, což znamená meziročně horší saldo jen o 13,3 mld. Kč. Na něj pak mají výrazný podíl investiční výdaje realizované z národních zdrojů s meziročním růstem o více než 12 mld. Kč.

Newsletter