Ministerstvo: Návrh rozpočtu by znamenal pokles výdělků učitelů

Návrh rozpočtu na rok 2017 neumožňuje ani zajištění zákonných povinností, uvedla ve vyjádření pro ČTK ekonomická náměstkyně ministerstva školství Zuzana Matušková. V materiálu pro pondělní jednání vlády, který zpracovalo ministerstvo financí, nejsou zahrnuty peníze na inkluzi ani na zvýšení počtu dětí ve školách. Pokud by to tak zůstalo, klesly by výdělky učitelů i nepedagogických pracovníků. Návrh také ubírá peníze vysokým školám. V pondělí o něm ministři začnou jednat. Je pravděpodobné, že se jeho současná podoba změní.

Celkový rozpočet ministerstva školství se má zvýšit o přibližně 5,4 miliardy korun, ale výraznou část z toho představují evropské dotace. Pokud se zahraniční zdroje neberou v úvahu, znamená to faktický nárůst pro rok 2017 pouze 1,9 miliardy korun, upozornila náměstkyně. Ministerstvo školství s tím zásadně nesouhlasí.

Většina peněz jde na sport. Ministerstvo financí sice ve svém materiálu deklaruje, že se výdaje na tuto oblast zvýší na avizovaných šest miliard, ale podle resortu školství k tomu ještě 300 milionů chybí.

Navýšení prostředků na samotné vzdělávání je minimální. Chybí přibližně miliarda korun na podporu dětí, které ji ve škole potřebují. S nárokem na úhradu těchto opatření včetně asistenta pedagoga už od letošního září počítají nová pravidla pro inkluzi.

Pokud by ministerstvo školství tyto prostředky nedostalo, bylo by nuceno inkluzi financovat na úkor současných výdajů, tedy zejména nenárokových složek platů pracovníků škol. Ke stejnému důsledku by vedla absence 1,4 miliardy korun na výdaje spojené s růstem počtu dětí. Ani ta v rozpočtu zahrnuta není. „Pokud nebudou výdaje regionálního školství pro rok 2017 posíleny, dojde k výraznému snížení odměňování pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení,“ uvedla náměstkyně.

Rozpočet vysokých škol se ve srovnání s letošním rozpočtem v návrhu snižuje o dalších 200 milionů korun. Reálný propad je ale ještě vyšší, protože letos ministerstvo mimo rozpočet přidalo VŠ 800 milionů korun. „To znamená, že není vůbec řešen deficit jejich podfinancování, naopak je prohlouben z loňských 1,3 na 1,5 miliardy korun,“ uvedla náměstkyně.

Návrh rozpočtu také počítá s poklesem prostředků, které ministerstvo školství vydává na výzkum, o 200 milionů korun. Souběžně podávaný návrh Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace přitom přidává 1,6 miliardy korun.

V návrhu není zatím vůbec zahrnuto zvýšení platů ve veřejném sektoru, tedy ani ve školství. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) přitom už dříve řekl, že by učitelům přidal pět procent. Školské odbory trvají alespoň na deseti procentech.

Ministerstvo školství na příští rok žádalo celkem 18,6 miliardy korun navíc. Pro rok 2018 požadovalo zvýšení střednědobého výhledu o 25,2 miliardy a pro rok 2019 27,2 miliardy korun. S výrazným růstem výdajů na školství ani v dalším období současný návrh nepočítá.

Newsletter