Ministerstvo podpoří 46 česko-amerických vědeckých projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovací v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION, USA, která byla vyhlášena letos v březnu. Cílem je podpořit projekty česko-americké spolupráce mezi výzkumnými pracovišti v obou zemích. Vybráno bylo celkem 46 výzkumných projektů, které budou v následujících čtyřech letech podpořeny celkovou částkou 310 milionů korun.

„Původní předpoklad byl 250 milionů. Vysoký počet kvalitních projektů byl pádným argumentem pro to, abychom alokaci navýšili o dalších 60 milionů. Opravdu vysoký zájem i kvalita projektů je o to více potěšující i vzhledem ke skutečnosti, že Spojené státy americké patří mezi klíčové strategické partnery České republiky v bilaterální výzkumné spolupráci,“ říká pověřený náměstek po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček s tím, že k navýšení budou mj. využity i nároky z nespotřebovaných výdajů na výzkum a vývoj resortu. Podpořeny byly víceleté projekty s dobou řešení až 4 roky. Finanční prostředky na realizaci jsou součástí schváleného střednědobého výhledu státního rozpočtu.

Celkem bylo do veřejné soutěže přihlášeno 212 návrhů, ze kterých dva nezávislí oponenti a následně také odborný poradní orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy doporučili výsledný počet podpořených projektů. Spolupráce mezi českými a americkými vědeckými institucemi je založena na mezivládní dohodě mezi Českou republikou a USA o vědecko-technické spolupráci z roku 2007. Protokol prodlužující a upravující tuto dohodu společně podepsali ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a americký velvyslanec Stephen King v dubnu tohoto roku.

Newsletter