Ministerstvo pro místní rozvoj předalo odpověď na auditní zprávu do Bruselu

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes předalo Stálému zastoupení ČR v Bruselu odpověď na Auditní zprávu Evropské komise týkající se nastavení systému proplácení dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR ve vazbě na dodržování pravidel pro střet zájmů. Česká republika obdržela českou verzi závěrečné auditní zprávy dne 5. února 2020; z důvodu pandemie COVID-19, která výrazně ztížila práce na finalizaci reakce, požádala Evropskou komisi o prodloužení odpovědní lhůty. Nová odpovědní lhůta byla stanovena do 5. června 2020. Stálé zastoupení předá v následujících dnech odpověď České republiky na závěrečnou auditní zprávu Evropské komisi. Na přípravě a připomínkování odpovědi se podílely všechny dotčené resorty.

„Odpověď, kterou připravili úředníci Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj společně s kolegy z dotčených resortů, musí respektovat předchozí žádost Evropské komise o důvěrné zacházení s dokumenty spjatými s auditním řízením,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Přesto jsme o potvrzení důvěrnosti Komisi znovu požádali v průvodním dopise. Právo rozhodnout v této otázce má pouze Evropská komise, která audit zahájila a řídí,“ dodala ministryně Dostálová.

Předběžná auditní zpráva obsahovala celkem 22 zjištění. Argumentace České republiky k předběžnému návrhu auditní zprávy byla zčásti úspěšná a na jejím základě Evropská komise 5 zjištění finálně uzavřela, 2 zjištění zcela zrušila, 3 zjištění ponechala částečně otevřená a 12 zjištění nechala zcela otevřených. Dotčené orgány se při přípravě odpovědi soustředily zejména na otevřená a částečně otevřená zjištění. 

„Další kroky auditního řízení lze nyní jen odhadovat. Předpokládáme, že Evropská komise využije všech možností komunikace a pozve zástupce České republiky k dalšímu jednání. ČR nyní bude očekávat reakci Evropské komise na zaslanou odpověď a je připravena zúčastnit se případných dalších jednání svolaných ze strany EK v této věci,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová.

Newsletter