Ministerstvo spravedlnosti chystá k 1. lednu 2019 reorganizaci

V návaznosti na rozhodnutí vlády o snížení počtu úředníků připravilo Ministerstvo spravedlnosti reorganizaci úřadu. Případné změny jsou stále ve fázi příprav a nemají konečnou podobu. Plánem je ze současných čtyř odborných sekcí vedených čtyřmi náměstky snížit jejich počet na tři. Plánovaná organizační změna navazuje na plnění požadavků vyplývajících z usnesení vlády promítnuté do již zveřejněné redukce 65 služebních a pracovních míst. Ze dvou třetin se jedná o neobsazená pracovní místa. Cílem je za tohoto stavu dosáhnout optimalizace řízení a chodu resortu.

„Díky příznivé ekonomické situaci se dlouhodobě nedaří obsazovat některá služební místa. V dohledné době s největší pravděpodobností nedojde v tomto ohledu ke zlepšení situace, proto se nabízelo, abychom se zamysleli nad organizační strukturou úřadu a našli nějakou racionální strukturu. Proto plánujeme snížit počet odborných sekcí ze čtyř na tři, a snížit tak i počet náměstků, kteří je vedou,“ uvádí ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Plánovanou změnou organizačního uspořádání dojde k logickému sloučení věcně příbuzných agend a tím i k zjednodušení administrativní náročnosti. Základním smyslem celého procesu je především systémové nastavení klíčových činností resortu, omezení administrativní zátěže a zefektivnění výkonových ukazatelů. Realizace uvedených opatření je v současné době předmětem jednání s dotčenými složkami a z těchto důvodů je předčasné veřejně konkretizovat výstupy interních diskusí.

„Když přeskupíme útvary a sloučíme je podle příbuzné agendy, věřím, že se sjednotí praxe a jednotlivé přístupy, které jsou dnes různé. Dojde také ke zvýšení zastupitelnosti a sdílení zkušeností. Přeskupení má za cíl zvýšit racionalitu chodu úřadu a snížení počtu sekcí sníží náklady na provoz ministerstva. Není v tom opravdu nic osobního proti současným náměstkům, jejich práce si vážím a věřím, že se do výběrového řízení přihlásí,“ doplnil Kněžínek.

Newsletter