Ministr spravedlnosti jednal se svým bavorským protějškem

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek společně s ministerskou delegací dnes v Praze přijal ministra spravedlnosti Svobodného státu Bavorsko Georga Eisenreicha. Během jednání hovořili ministři o problémech s přeshraniční kriminalitou, zaměřili se pak zejména na drogovou problematiku a nelegální migraci na společném úseku státní hranice. Delegace se také dostala k nařízení Evropské unie o dědictví a závětech, a to formou zhodnocení dosavadní tříleté praxe, která ukázala rozdílné pojímání a vyplňování Evropského dědického osvědčení.

„Se spolkovou zemí Bavorsko nás spojuje nejen geograficky blízká poloha, máme ale také velkou část společné historie, proto mi bylo ctí uvítat dnes v Praze státního ministra spravedlnosti Svobodného státu Bavorsko Georga Eisenreicha. Díky úzkým vztahům mezi našimi zeměmi a ministerstvy funguje spolupráce v otázkách společného zájmu, a to nejen v příhraničních oblastech, bez problému,“ ocenil vzájemné vztahy ministr Jan Kněžínek.

Obdobně hovořil také bavorský ministr Georg Eisenreich: „Česká republika a Bavorsko udržují úzké vazby na úrovni soudnictví po mnoho let a je pro mě důležité pokračovat v této důvěryhodné spolupráci. Především v boji proti přeshraniční trestné činnosti. Společně jsme úspěšnější než my sami.“

V rámci zlepšení přeshraniční spolupráce probíhají na česko-bavorské úrovni společná cvičení a vzdělávací aktivity zaměřené například na výcvik pořádkových jednotek, školení společných hlídek nebo cvičení přeshraničního pronásledování. Policejní hlídky řeší především vývoz drog a zachycují případy nelegální migrace a obchodu s lidmi. Dnešního jednání se proto účastnil také zástupce Ministerstva vnitra, do jehož gesce tato oblast spadá.

Newsletter