Ministryně Benešová: Kontrola prokázala, že mediální spekulace o Dalíkovi se nezakládaly na pravdě

Ministerstvo spravedlnosti využilo svou kontrolní pravomoc a v listopadu prověřilo informace, které se objevily v médiích v souvislosti se zaměstnáváním Marka Dalíka. První kontrola neobjevila žádné nestandardní skutečnosti, další šetření ze strany ministerstva pokračovalo až do února 2020. Toto šetření potvrdilo zjištění z první kontroly.

Provedené kontroly nezjistily porušení právního předpisu. Interní předpis o předcházení, zabránění a včasném odhalování násilí mezi obviněnými, odsouzenými a chovanci, i s kategorií DVO (další vytipované osoby), existuje ve Vězeňské službě velmi dlouho. Do kategorie DVO nejsou zařazeni pouze odsouzení známí z veřejného života, ale také ti, proti kterým se vedlo medializované trestní stíhání pro zvlášť závažnou trestnou činnost nebo trestnou činnost spáchanou na dítěti. Zařazení M. Dalíka do kategorie DVO je ze strany MSp bez připomínek.

Jmenovaný vykonával běžné činnosti programu zacházení.

K zařazení odsouzeného na pracoviště Penzionu u císaře Zikmunda nemělo MSp po formální stránce žádné výhrady.

Ministerstvo spravedlnosti nemá výhrady ani k využívání kázeňské odměny přerušení výkonu trestu. Jedná se ověřenou praxi Věznice Znojmo. Co se týká počtu těchto odměn, nedá se soudit, že by docházelo k nějakému zvláštnímu zvýhodňování odsouzeného Marka Dalíka.

„Ministerská kontrola prokázala, že mediální spekulace se nezakládaly na pravdě, za to jsem ráda. A pokud budu ministryní, nepřipustím, aby byl některý z odsouzených při výkonu trestu zvýhodňován, nebo naopak diskriminován. V tomto ohledu budu apelovat i na Vězeňskou službu ČR, aby zachovávala rovnost podmínek všech odsouzených,“ uvedla ke kontrole ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Newsletter