Ministryně financí Alena Schillerová: Schodek rozpočtu 40 miliard korun bude dodržen

Reakce ministerstva financí na zprávu Národní rozpočtové rady ke stavu veřejných financí:

Ministerstvo financí vyhodnocuje pokladní plnění státního rozpočtu průběžně. Na základě analýzy dosavadního vývoje je přesvědčeno, že rozpočtovaný schodek nebude překročen. Přestože za sebou máme teprve dvě třetiny roku, příspěvkovým organizacím bylo vyplaceno přes 78 % rozpočtu, neziskovým organizacím přes 80 % rozpočtu, územním samosprávným celkům 83% transferů. U těchto transferů lze tedy v poslední třetině roku očekávat zpomalení jejich realizace.

V tuto chvíli proto neexistuje důvod, proč jednotlivým kapitolám krátit rozpočtované alokace. To by přispívalo k nežádoucímu podsekávání ekonomického růstu, což je praxe, která se v relativně nedávné minulosti ukázala jako chybná. Co se týče úspor v provozní oblasti, připomínáme, že Ministerstvo financí již v rozpočtu na letošní rok prosadilo úspory například v personální oblasti (redukce tzv. mrtvých duší ve veřejné správě), a v tomto trendu bude pokračovat i nadále, například 10 % úsporou v provozní oblasti v rozpočtu na rok 2020 či prostřednictvím novely zákona o rozpočtových pravidlech, která představuje systémové řešení čerpání prostředků na neobsazená místa.

Newsletter