Ministryně Nováková: Podpoříme byznys společně jako „Tým Česko“

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes poskytlo záštitu nad aktivitami Týmu Česko. Volné sdružení šestice státních institucí (Českomoravská záruční a rozvojová banka, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR), které pomáhají rozvíjet byznys v Česku a mezi než se dnes přidala ještě agentura CzechTourism, se chce ještě víc přiblížit potřebám českých firem a nabídnout jim své služby v komplexní formě.

„Pro mě je velmi důležité, že spolupráce těchto institucí v rámci platformy Tým Česko neznamená pro firmy jen zjednodušení přístupu k podpoře a asistenci státu, ale především možnost vytváření individuální nabídky služeb státu. A to podle potřeb každé jednotlivé firmy během celého jejího životního cyklu – od nápadu, přes vývoj, výrobu, tržní lokalizaci až po expanzi na zahraniční trhy. Služby jednotlivých institucí tak díky propojení v rámci Týmu Česko na sebe mohou optimálně navazovat, doplňovat se. Zásadním faktorem však je, že se jedná o otevřenou platformu spolupráce,“ vysvětlila ministryně Marta Nováková. Memorandum o sdílené podpoře podnikání podepsala se zástupci Týmu Česko dnes na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Tým Česko nyní sdružuje Českou exportní banku, CzechInvest, CzechTrade, Českomoravskou záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologickou agenturu ČR. Dnes se mezi ně přidala i agentura CzechTourism. Pod společnou vlajkou teď usilují o to, aby firmám usnadnily přístup k institucionální podpoře a zlepšily jejich orientaci v poskytovaných službách.

Newsletter