Ministryně podává kvůli insolvenci firmy OKD trestní oznámení

V úterý 3. dubna 2018 podala ministryně Jaroslava Němcová podnět k šetření Policii České republiky vzhledem k podezření na spáchání trestného činu neznámým pachatelem. Podezření se týká veřejné zakázky s názvem „Právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD a. s.“. Ministerstvo to dnes uvedl v tiskové zprávě.

Ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo kontrolu, kde na základě zjištění a doporučení odboru interního auditu MPSV došlo k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky v řádech milionu korun.

Na základě zjištění těchto závažných skutečností se musela ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová obrátit na příslušné orgány, aby celou věc prošetřily. Lze se totiž domnívat, že ČSSZ, respektive rezort MPSV byl schopen v daném období zajistit zastoupení věřitele svými zaměstnanci, jak tomu bylo doposud, a to jak po věcné, personální, odborné, právní i jakékoliv jiné stránce, bez potřeby využití externích služeb.

 

Newsletter