Ministryně průmyslu Nováková jmenovala nového ředitele SÚRAO

„Zlepšení komunikace s obcemi, v jejichž katastrech se uvažuje o vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu, jejich zřetelné zapojení do rozhodovacího procesu, představení budoucnosti a rozvojové perspektivy, výrazně vyšší aktivita SÚRAO při průzkumných pracích a řada dalších témat, to jsou klíčové priority, které od nového ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů očekávám.“ Komentovala své rozhodnutí o odvolání dosavadního ředitele SÚRAO Jiřího Slováka k 18. únoru 2019 a jmenování Jana Prachaře novým ředitelem ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Ministryně jmenovala Jana Prachaře (37) ředitelem SÚRAO k 19. únoru 2019. Prachař se věnuje agendě radioaktivních odpadů a správě jaderných oblastí už více než 11 let. V letech 2011 až 2014 byl ředitelem SÚRAO. JUDr. Jan Prachař má zkušenosti ze správy radioaktivních odpadů a poslední fáze jaderného palivového cyklu, s legislativní přípravou zákonů a podzákonných právních předpisů v jaderné oblasti a též v oblasti jaderného, obchodního, korporátního, správního a finančního práva. Vystudoval práva na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvoval stáž na International School of Nuclear Law na Univerzitě v Montpellier, kde získal postgraduální diplom z mezinárodního jaderného práva. Mluví  francouzsky a anglicky. Od května 2018 je předsedou představenstva České jaderné asociace.

Newsletter