Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se po včerejším posílení vrátil zpět nad hranici 1,1300 EURUSD. Procyklické měny v zisku. Měny regionu se obchodují smíšeně, koruna nad 25,50 za euro.

Ministryně spravedlnosti vyhlašuje výběrová řízení na předsedy dvou soudů

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje výběrová řízení na obsazení funkce předsedy pražského městského soudu a Krajského soudu v Plzni. Nejzazším termínem pro doručení přihlášky je 7. květen 2020. Obě pozice budou uvolněny k 1. říjnu 2020.

 V uvedeném termínu je třeba doručit písemnou přihlášku s požadovanými doklady ve dvou vyhotoveních (ověřené kopie) do podatelny Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. Lhůta pro podání přihlášky je zachována, je-li přihláška doručena poslední den lhůty do 16 hodin. Nepředloží-li uchazeč řádně vyplněnou přihlášku, strukturovaný životopis a záměry spojené s výkonem funkce, bude z výběrového řízení vyřazen.

Podrobnosti k oběma výběrovým řízením je možné nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti – zde.

Newsletter