Míra nezaměstnanosti dle ČSÚ byla v srpnu 2,1 %, meziročně o 0,3 p.b. nižší

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v srpnu letošního roku 2,1 % a meziročně se snížila o 0,3 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 1,7 %, míra nezaměstnanosti žen 2,6 %. Uvedl to dnes Český statistický úřad.

Míra zaměstnanosti 15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v srpnu 75,2 % a oproti srpnu 2018 se zvýšila o 0,1 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,8 %, míra zaměstnanosti žen 68,3 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 48,4 %, ve věku 30–49 let 88,1 % a ve skupině osob 50–64letých 75,8 %.

Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 76,8 % a proti srpnu 2018 se snížila o 0,2 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,2 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,0 procentního bodu.

„Počet ekonomicky aktivních osob od začátku letošního roku klesal, což je způsobeno především nižším počtem zaměstnaných mužů. Celková míra nezaměstnanosti osob v produktivním věku se nemění, je téměř ustálená mírně nad dvou procentní hranicí,“ řekl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti srpnu 2019 u 15–74letých v České republice činila 2,0 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc.

Newsletter