Dolar zůstává pod výprodejním tlakem. Oslabuje v dolarovém indexu i proti procyklickým měnám. Vůči euru se obchoduje nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu těží ze slabšího dolaru a z lepšího tržního sentimentu. Jediná koruna krátce oslabila zpět nad 25,50 za euro, aby se poté vrátila zpět pod tuto hranici.

MMR: České republice se daří využívat prostředky evropských fondů

Rok 2017 byl ve znamení zrychlení čerpání evropských fondů. Většina peněz je již zpřístupněna žadatelům formou výzev. Prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ bylo zaregistrováno přes 45 tisíc žádostí o podporu v celkové hodnotě převyšující částku 524 miliard korun. Ke konci listopadu bylo přes 45 % prostředků z evropských fondů tzv. pod smlouvou – tzn. že konkrétní projekt byl schválen a příjemce již začal s jeho realizací.

„Ráda bych uvedla, že za současným stavem je práce velké skupiny specialistů na evropské fondy na mnoha ministerstvech a koordinační práce MMR s jednotlivými řídicími orgány a v neposlední řadě úsilí samotných žadatelů připravovat a předkládat své projekty. Velké množství finančních prostředků tzv. pod smlouvou s konkrétními příjemci dává záruku, že prostředky z evropských fondů budou využity efektivně a projeví se v rozvoji našich regionů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Od počátku programového období 2014–2020 bylo do konce listopadu 2017 vyhlášeno za všechny programy celkem 620 výzev v objemu 583,9 miliard korun (příspěvek EU). Smlouvy s příjemci byly uzavřeny v celkové výši přes 262 miliard korun. Proplaceno na účty příjemců dotací je přes 15 % ze všech prostředků.

Zvyšuje se i objem prostředků, o který Česká republika souhrnně žádá k proplacení v Bruselu. Platební a certifikační orgán MF ČR již odeslal Evropské komisi žádost o proplacení ve výši 34 miliard korun do konce prosince. Z podkladů od jednotlivých řídicích orgánů dále předpokládá, že zašle průběžnou žádost o dalších 10 miliard. Pokud bychom připočetli i prostředky za Program rozvoje venkova (zemědělské dotace), který má vlastní způsob administrace dotací, celková odhadovaná částka, o kterou bude Česká republika žádat Evropskou komisi k proplacení do konce roku, činí 61,8 mld. Kč.

Na politiku soudržnosti pro období 2014-2020 je v ČR přiděleno přes 612 mld. Kč. Čerpá se v deseti specificky zaměřených programech, které mají v gesci příslušná ministerstva a magistrát hl. m. Prahy. Přehled všech programů a informace o čerpání zastřešuje webový portál Ministerstva pro místní rozvoj www.dotaceEU.cz.

Newsletter