MMR chce přesunout dvě miliardy z dopravy na životní prostředí

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) navrhuje přesunout dvě miliardy korun z evropských fondů z oboru dopravy do životního prostředí. Týká se to programového období 2014 – 2020. Svůj krok zdůvodňuje obavou z nevyčerpání dostupných prostředků. Návrh bude ve středu projednávat vláda.

„Cílem návrhu je včas reagovat na možné riziko ztráty finančních prostředků v budoucnu a neopakovat tak chyby jako v předchozím programovém období. Díky včasným úpravám budeme schopni vyčerpat prostředky pro programové období 2014 – 2020 včas a efektivně,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Pod MMR spadá Národní orgán pro koordinaci, který za čerpání evropských peněz odpovídá.

MMR svůj návrh obhajuje tím, že operační program Doprava může o část dotací přijít kvůli nutnosti nového posouzení vlivu na životní prostředí u některých velkých dopravních projektů. Zároveň se odvolává na aktuální stav čerpání a zkušenosti z minulého programového období.

Ministerstvo dopravy považuje tuto argumentaci za zavádějící. „Dovozované závěry neodrážejí skutečný stav přípravy a realizace projektů a mylně tak identifikují vysoké riziko. Navržené řešení je tedy zcela bezpředmětné a materiál jako takový nemá v této podobě své věcné opodstatnění,“ uvádí ministerstvo.

V programovém období 2014 – 2020 může Česko z evropských fondů čerpat zhruba 620 miliard korun. V období 2007 – 2013 mělo k dispozici 700 miliard korun. Podle odhadu MMR zhruba 30 miliard nevyčerpalo.

Newsletter