MMR: Garanční fond lépe ochrání klienty cest. kanceláří, zdražovat se nebude

Klienti cestovních kanceláří budou od poloviny příštího roku ještě více chráněni. Díky novele zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, která včera prošla prvním čtením v Poslanecké sněmově, budou zákazníci nakupující zájezdy požívat vysokého standardu ochrany spotřebitele jako je tomu v západních evropských zemích. Zdražení přitom není opodstatněné.

Ministerstvo nepředpokládá, že by se povinný příspěvek cestovní kanceláře do garančního fondu výrazně projevil na ceně zájezdu, neboť pro první rok návrh zákona počítá s výší ročního příspěvku 0,1 % z tržeb za zájezdy (z každé 1.000 Kč – příspěvek do garančního fondu 1,- Kč). Tuto cestu zvolili sami zástupci cestovních kanceláří. MMR nabízelo podobný model jako např. v Německu, kde se zákonem regulují zálohy. To obě sociace cestovních kanceláří striktně odmítly. 

Díky nové právní úpravě zákazník před zakoupením zájezdu nebo spojených cestovních služeb obdrží vždy přesné informace nejen o charakteru nakupovaných služeb, ale i o způsobu jejich zajištění pro případ úpadku cestovní kanceláře. Výdaje občanů na dovolenou rozhodně nejsou nízké, navíc i význam dovolené pro každého z nás je nezanedbatelný, tedy právo musí chránit zákazníky i v těchto záležitostech.

Vedle ochrany zákazníka při nákupu zájezdu, se rozšiřuje ochrana na nákup tzv. „spojených cestovních služeb“, což je nový pojem. Zjednodušeně lze říci, že jde o reakci na online prodeje některých kombinací cestovních služeb. Tato ochrana sice není tak široká jako u zájezdu, ale zákazník bude mít i v tomto případě nárok na informace a za určitých podmínek i na vrácení zaplacených částek a případně přepravu zpět do místa odjezdu.

Díky srovnatelné právní regulaci ve všech členských státech EU a EHP bude novelou posílena nejen ochrana zákazníků, ale i přeshraniční prodej zájezdů a spojených cestovních služeb a tedy i konkurenceschopnost podniků. Novelou tedy plníme směrnici EU.

Newsletter