MMR má na rozvoj sociálních služeb a bydlení další 4 miliardy Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má na podporu sociálních služeb a bydlení další čtyři miliardy korun, většinou z evropských peněz. Ve třech výzvách v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) chce podpořit sociální služby, komunitní centra a sociální bydlení. O podporu lze žádat od 29. listopadu letošního roku do 31. října 2022. Maximální výše podpory na jeden projekt 99 milionů korun je stanovena pouze pro komunitní centra, minimální částka není určena ani u jedné výzvy.

„Naším cílem je zpříjemnit život lidem tím, že jim například zvýšíme dostupnost sociálních služeb a sociálního bydlení a přispějeme na zkvalitnění zázemí pro tyto služby. Podobně jsou na tom i komunitní centra, která se stále častěji stávají místem, kde lidé nacházejí oporu a pomoc v těžkých životních situacích,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Komunitní centrum je zařízení, které slouží ke konání nejrůznějších aktivit (například kulturních, vzdělávacích nebo tělovýchovných) pro určitou komunitu anebo k poskytování sociálních služeb zejména sociálně vyloučeným osobám.

O podporu mohou žádat kraje a obce a organizace jimi zakládané, nestátní neziskové organizace nebo církve. U sociálního bydlení se podpora netýká krajů. U sociálního bydlení jsou příspěvky zaměřeny na pořízení bytů, bytových domů, nebytových domů a jejich přizpůsobení pro potřeby bydlení. Podpora se dále týká pořízení nezbytného sociálního vybavení.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vyhlásilo MMR loni 19 výzev za 30 miliard korun, letos chce vyhlásit více než 30 výzev za 70 miliard korun. Do konce roku tak mohou příjemci evropských dotací vyčerpat zhruba 80 procent z peněz programu přidělených na období 2014 – 2020.

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007 – 2013. V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 125 miliard korun z evropských fondů a dalších zhruba 19 miliard Kč prostřednictvím národního spolufinancování. Spolu s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat asi 648 miliard korun.

Newsletter