MMR vyčlení dalších 10 miliard na zlepšení stavu silnic

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v Integrovaném regionálním operačním programu. Bude tak pokračovat podpora významných investic do krajské silniční sítě, která byla v IROP zahájena v jeho 1. výzvě v roce 2015. Pro novou výzvu je celkem připraveno 10,4 miliardy korun.

„Vyhlašujeme další výzvu s předstihem oproti původně plánovanému harmonogramu, neboť chceme, aby se co nejdříve rozběhly další významné silniční projekty. Věřím, že kraje budou pokračovat v intenzivní přípravě projektů. Nová výzva umožní podpořit časově náročné projekty novostaveb, především obchvatů měst a obcí na dopravně zatížených silnicích II. třídy, které jsou tolik potřeba, a samozřejmě bude pokračovat podpora rekonstrukcí a modernizací zvyšujících bezpečnost dopravy a kapacitu provozu na krajských silnicích,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Podpora je zaměřena na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, s cílem zvýšit připojení k nadřazené dálniční a silniční síti a k regionálním centrům.

Příjemci podpory mohou být kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 10,4 mld. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 611 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není omezena, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 5  mil. Kč.

Newsletter