MOL se s firmou InoBat zaměří na vodíkové technologie

Inovativní slovenský akcelerátor InoBat a Skupina MOL oznámily podpis spolupráce zaměřené na projekty vodíkových technologií ve střední a východní Evropě. InoBat spojující klíčové průmyslové společnosti s předními světovými technologiemi tak startuje novou spolupráci ve středoevropském regionu, kde MOL provozuje téměř 2 000 čerpacích stanic.

InoBat s podporou investiční skupiny IPM Group a energetických hráčů A.EN. Group a MSM Group vyvíjí celoevropské bateriové centrum se sídlem na Slovensku. Zaměřuje se na nové testovací a výrobní linky pro elektrická a hybridní vozidla, systémy pro skladování energie a alternativní paliva (zejména vodík). Skupina MOL je vedoucí integrovanou ropnou a plynárenskou společností ve střední a východní Evropě a významným hráčem na světovém trhu s energií působící ve více než 30 zemích.

„Podpis Memoranda o porozumění se Skupinou MOL je pro InoBat velkým krokem vpřed. Věříme, že dlouholeté odborné znalosti MOL nám pomohou akcelerovat evropský ekosystém technologií vodíkových paliv a že vytvoříme integrovaný hodnotový řetězec alternativních paliv a elektromobility. Věříme, že InoBat spolu s MOL vytvoří nové a změní stávající trhy nejen v Evropě, ale i ve světě,“ uvedl k budoucí spolupráci Marián Boček, spoluzakladatel a předseda představenstva InoBat.

CIO (Chief Innovation Officer) Skupiny MOL Oszkár Világi uvedl: „V souladu s naší strategií MOL 2030 chceme podporovat inovativní projekty ve střední a východní Evropě, které odrážejí očekávané revoluční změny v dopravě a mobilitě. Jako provozovatel téměř 2 000 čerpacích stanic v regionu chceme našim zákazníkům poskytovat tradiční i alternativní paliva. Spolupráce s InoBat nám umožní rozšířit naši nabídku a dosáhnout další milník na naší transformační cestě od tradičního maloobchodníka k poskytovateli služeb zákazníkům.“

MOL má v oblasti průzkumu a těžby uhlovodíků 80 letou historii sbírání zkušeností. Partnerství mezi Skupinou MOL a InoBat předpokládá spolupráci v regionu střední a východní Evropy na různých projektech v oblasti vodíkové technologie, především ve výrobě a dodávkách vodíku, vývoji a testování vodíkových kapalných paliv, jejich distribuci a prodeji. Součástí společných aktivit by mohla být i výstavba výrobního závodu, včetně zařízení na recyklaci paliva.

O INOBAT
InoBat je regionální akcelerátor založen v roce 2018 s dlouhodobým cílem sloužit evropskému trhu s novými energetickými řešeními. InoBat bude využívat silné postavení střední a východní Evropy (CEE) v automobilovém, petrochemickém a energetickém sektoru a bude sloužit jako platforma pro výzkum a vývoj, jakož i pro budoucí výrobní linky pro technologie pocházející z evropských a mezinárodních subjektů, které chtějí rozšířit svůj globální dosah ze srdce Evropy. InoBat se zaměřuje na budování podniků spojujících přední světové technologie s přístupem na trh prostřednictvím partnerství s vedoucími průmyslovými skupinami v regionu střední a východní Evropy. InoBat bude pracovat ve třech odvětvích – elektromobilita, skladování energie a vodík. 
O Skupině MOL
Skupina MOL je integrovaná mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v Budapešti v Maďarsku. Je aktivní ve více než 30 zemích, s 25tisícovým dynamickým mezinárodním týmem a zkušenostmi a výsledky, které získala v průmyslu za uplynulé století. Průzkumné a těžební aktivity MOL jsou založeny na více než 75letých zkušenostech v oblasti uhlovodíků. V současnosti jsou výrobní aktivity soustředěny v 8 zemích a aktivity na vyhledávání přírodních zdrojů jsou dostupné v 13 zemích. Skupina MOL provozuje čtyři rafinerie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného řízení dodavatelského řetězce v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku. Vlastní také síť 2000 čerpacích stanic v 10 zemích střední a jihovýchodní Evropy.

Newsletter