MONETA pomůže českým zemědělcům s dotacemi

Už jen dva měsíce zbývají českým zemědělcům na zpracování žádostí o dotaci z pátého kola Programu rozvoje venkova. Ten mezi úspěšné zájemce rozdělí 2,6 miliardy korun, z toho skoro polovina je určena pro oblast rostlinné a živočišné výroby. Žádosti lze podávat přes Státní zemědělský intervenční fond od 10. října tohoto roku.

Zemědělci mohou při přípravě žádosti využít experty z MONETA Money Bank. Pro konzultace s odborníky banky mohou zájemci aktuálně využít agrosalon Země živitelka ve dnech 24. – 29. srpna, kde na ně navíc čeká nabídka úvěrů včetně možnosti získat špičkovou kvadrokoptéru v ceně 10 tisíc korun jako dárek.

„Páté kolo investičních žádostí je pro české zemědělce vhodnou příležitostí získat prostředky na další rozvoj svého podnikání, proto mu budeme na našem stánku na Zemi živitelce věnovat zvýšenou pozornost. Dotace mohou zemědělci využít například na pořízení investic do stájí a stájových technologií nebo vybraných strojů pro rostlinnou výrobu,“ uvedl Mojmír Severin, externí poradce pro sektor zemědělství a ekoenergii MONETA Money Bank. 

„V nedávno zveřejněných dotačních pravidlech pro páté kolo vidíme změny oproti minulosti. Například přibyla preferenční kritéria reflektující aktuální témata, jako jsou sucho či africký mor u prasat. Dvanáct dřívějších preferenčních kritérií bylo naopak zrušeno. I s ohledem na tyto a další změny dotačního programu mají zemědělci nejvyšší čas začít s přípravou žádosti,“ dodal Severin.

MONETA Money Bank pomůže s dotacemi skrze službu EU Servis

Služba EU Servis od MONETA Money Bank nabízí žadatelům o veřejnou podporu komplexní poradenství při získávání a správě dotací včetně přípravy návrhu struktury financování předkládaných projektů.

V této oblasti banka úzce spolupracuje s partnery, kteří patří mezi nejvýznamnější poradenské společnosti v českém zemědělství. Ve spolupráci s nimi banka zajišťuje celkové řešení dotací zahrnující poradenství od přípravy projektu přes podání žádosti o dotaci až po zpracování a proplacení dotace. „Pro zemědělce je pohodlné řešit poradenství a úvěrování na jednom místě. Klient tak může například řešit časový nesoulad mezi okamžikem úhrady výdajů a proplacením dotace či financovat výdaje projektu, které nejsou kryté poskytnutou dotací,“ vysvětluje Mojmír Severin.

Vedle Programu rozvoje venkova banka zajistí klientům pomoc s vyřízením dotace úroků z programu Zemědělec od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Pro zemědělce do 40 let věku je navíc dotace navýšena o procento. Zároveň banka zemědělcům zařídí i kompletní poradenství při žádosti a správě dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.

Speciální nabídka pro zemědělce na výstavě Země živitelka 2017

Na financování nové i použité zemědělské techniky získají zemědělci během agrosalonu výhodnější pojištění a až 190 tisíc korun zpět za řádné splácení, navíc uzavření a správa úvěru bude pro zde sjednané úvěry zdarma. Banka jim navíc umožní uhradit z úvěru až 100 procent nákupní ceny včetně DPH, odklad první splátky nebo třeba individuální splátkový kalendář.
 

Newsletter