MONETA vykázala v pololetí konsolidovaný čistý zisk 2,2 miliardy Kč

AKTUALIZOVÁNO – MONETA Money Bank, vedoucí banka ve spotřebním financování na českém trhu, která roste také v segmentu úvěrování malých a středních firem, zvýšila za první pololetí roku návratnost kapitálu (RoTE) na úroveň 19,1 % a vykázala konsolidovaný čistý zisk ve výši 2,2 miliardy Kč.

S kapitálovým poměrem CET1 na úrovni 18,4 % zůstává jednou z nejlépe kapitalizovaných finančních institucí v českém bankovním sektoru. Po výplatě dividendy ve výši 5 miliard v červnu 2017 si MONETA i nadále udržuje velmi silnou likvidní pozici s poměrem krytí likvidity ve výši 160 %. Růst pokračuje i díky úspěchům z roku 2016 a je jasně viditelný napříč retailovým i komerčním segmentem.

„MONETA v prvním pololetí roku 2017 zrychlila svůj růst, překonala závazky dané akcionářům a zároveň podpořila českou ekonomiku. Navzdory konkurenčním tlakům jsme dosáhli výrazného výsledku v poskytnutých úvěrech v retailovém a komerčním segmentu a udrželi si kontrolu nad našimi náklady. To vedlo k významnému posílení naší výkonnosti a dalšímu nárůstu návratnosti kapitálu za toto období,“ uvedl Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank.

„Moneta překvapila zejména lepší kontrolou nákladů, daří se ji snižovat náklady a alespoň částečně tím kompenzovat pokles čisté úrokové marže. Navíc rychlé tempo růstu celkového objemu úvěru také pomáhá kompenzovat nižší výnosnost z každé půjčené koruny,“ uvedl analytik BH Securities Martin Vlček.

Segment malých firem

MONETA pokračuje ve svém strategickém zaměření podporovat českou ekonomiku poskytováním úvěrů malým firmám. „Nadále se soustředíme na splnění našeho slibu stát se šampiónem českých živnostníků, svobodných povolání a malých firem, kterým pomáháme růst. V segmentu malých firem jsme investovali do rozšíření naší obchodní sítě, klientského servisu a vývoje produktů a dosáhli jsme výrazného meziročního růstu v nových objemech splátkových úvěrů o 152,1 % na 898,3 miliónů Kč,“ dodal Spurný.

Celková balance úvěrů v segmentu malých firem vzrostla meziročně v čisté hodnotě o 31,5 % na 2,2 miliardy Kč. Zároveň s významným úspěchem v segmentu malých firem vzrostla také balance investičních úvěrů meziročně o 20,4 % v čisté výši.

Retailový segment

V retailovém segmentu dosáhla MONETA silného růstu napříč všemi splátkovými produkty. Výkonné retailové úvěry vzrostly meziročně v čisté hodnotě o 8,1 % na 56,4 miliardy Kč. „Banka podporuje české domácnosti ve financování jejich potřeb. S radostí mohu oznámit, že jsme za prvních šest měsíců roku 2017 dosáhli významného meziročního nárůstu v nových objemech hypoték o 236,7 %. Díky tomu vrostla čistá hodnota hypotečního portfolia o 17,5 % na 17,7 miliardy Kč a MONETA tak dosáhla v nových objemech podílu na trhu ve výši 4.0 % za první pololetí roku 2017,“ uvedl Spurný.

„Naše spotřebitelské úvěry v tomto období rovněž průběžně rostly, meziročně o 5,5 %, na čistou hodnotu 33,7 miliardy Kč. Tento růst byl dán zejména novými objemy v prvních šesti měsících roku 2017 ve výši 14,4 miliardy Kč, což představuje tržní podíl 22,7 % za sledované období, a to navzdory cenovým tlakům na trhu. Objem půjček na koupi vozidel výrazně vzrostl díky akvizici nových klientů, balance meziročně stouply o 18,9 % na 2,4 miliardy Kč v čisté hodnotě,“ dodal Spurný.

Digitální nabídka a transformace

„Pokračujeme v našem úsilí stát se digitálním lídrem v České republice a za sledované období jsme dosáhli významného pokroku. Nadále investujeme do našich digitálních technologií a zaměřujeme se na zlepšení zákaznické zkušenosti. Tato strategie už přináší skvělé výsledky,“ řekl Spurný. „Jsem velmi hrdý na to, že naše mobilní aplikace Smart Banka byla zvolena nejlepší mobilní aplikací roku 2017, když zvítězila v konkurenci dalších 750 nominovaných produktů z České republiky a ze Slovenské republiky,“ dodal. Smart Banka má skvělá hodnocení a k dnešnímu datu je zaregistrováno téměř 140 tisíc uživatelů.

„MONETA je také úplně první bankou, která testuje plně digitální běžný účet, který je možné zřídit zcela on-line během několika minut. Úspěšně postupuje i vývoj dalších digitálních produktů a vylepšení.Během příštích měsíců plánujeme představit plně digitální nezajištěný úvěrový produkt pro stávající retailové klienty a malé firmy a také zavést on-line směnárenské služby,“ sdělil Tomáš Spurný.

Banka už investovala 120 miliónů Kč z plánovaných 600 miliónů Kč do vývoje špičkových digitálních bankovních produktů pro klienty a do digitalizace podpůrných procesů. Pokračuje i modernizace pobočkové a bankomatové sítě, dosud bylo investováno 146 miliónů Kč z plánovaných 800 miliónů Kč a modernizováno či přestěhováno 9 poboček a více než 200 bankomatů.

Během pouhého roku od IPO dosáhla spontánní znalost značky MONETA Money Bank na českém trhu 34 %, čímž se MONETA stává nejrychleji rostoucí značkou mezi bankami z hlediska spontánního rozeznání značky.

Obchodní výsledky

„Pokračovali jsme v obezřetné kontrole našich nákladů. Podařilo se nám meziročně snížit provozní náklady o 2 % oproti prvnímu pololetí roku 2016, a to navzdory růstu počtu zaměstnanců v obchodní síti, tlakům na mzdy a investicím do digitalizace banky. Poměr nákladů k výnosům byl za dané období 43,3 %, což představuje pokles oproti druhé polovině roku 2016 a zároveň lepší výsledek ve srovnání s cílem managementu pro rok 2017,“ dodal šéf Monety. 

Profil rozvahy zůstává silný s vykázaným poměrem kapitálové přiměřenosti 18,4 %.  Přebytečný kapitál na konci daného období činil 3,2 miliardy Kč. „Jak bylo již dříve uvedeno, tento přebytečný kapitál bude použit na pokrytí jednorázového dopadu zavedení mezinárodního účetního standardu IFRS9, na investice do růstových aktivit, další růst rizikově vážených aktiv a výplatu dividend. Skupina znovu potvrzuje svou dividendovou politiku a svůj cíl rozdělit zbývající přebytečný kapitál akcionářům. Likvidita zůstává velice silná s ukazatelem krytí likvidity ve výši 160 %, což je vysoko nad regulatorními požadavky,“ dodal Spurný.

Newsletter