MPO navrhuje zapojit Senát do rozhodování o jaderném úložišti

Ministerstvo průmyslu navrhuje v novém zákoně zapojit Senát do rozhodování o vybudování jaderného úložiště, pokud by s ním obce nesouhlasily. Zda se úložiště v dané lokalitě vybuduje, má nakonec rozhodnout vláda. Návrh vychází z jednání pracovní skupiny a jejích požadavků, které v předchozích letech vzešly. ČTK to řekl ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiří Slovák. Ministerstvo průmyslu a obchodu normu poslalo k připomínkám.

SÚRAO diskutovala zákon podle Slováka s pracovní skupinou, v níž zasedají zástupci lokalit, a i s dalšími obcemi. „Nechci říct, že to je stoprocentní shoda, ale není tam zásadní rozpor,“ tvrdí Slovák.

Návrh zákona uvádí například pravidla pro vydání stanovisek obcí i s ohledem na místní referenda a postup v případě, když se obce nevyjádří.

Pokud SÚRAO nezíská souhlas všech obcí z dané lokality nejpozději do jednoho roku od doručení výzvy, ministerstvo průmyslu požádá o stanovisko vládu, zda v procesu umístění úložiště pokračovat. Ve všech případech, tedy jak při získání nebo nezískání souhlasu všech obcí, navrhuje zákon zapojit vládu a v případě nesouhlasu obcí i Senát. Tím by se rozšířily jeho pravomoci, podle Slováka se ale o této možnosti ještě povede diskuze.

Konečné slovo by v celém procesu měla mít vláda. Souhlas s pokračováním příprav hlubinného úložiště by nemohla vydat bez předchozího souhlasného usnesení Senátu. Vláda by se ale nemusela usnesením Senátu vázat, protože bude mít i nadále možnost rozhodnout i přes souhlas Senátu tak, že se záměrem hlubinného úložiště v dané lokalitě nesouhlasí.

Pokud by správa úložišť získala stanovisko všech dotčených obcí nejpozději do jednoho roku od doručení výzvy, tak i v tomto případě ministerstvo průmyslu si stanovisko vlády vyžádá. Ta se už ale nebude muset ptát Senátu. Zákon by také měl speciálně upravovat i výši ročního příspěvku obcím, na jejichž katastrálním území se úložiště bude nacházet.

Newsletter