MPO se zavázalo k posílení v oblastech surovinové politiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu se ve vládním programovém prohlášení zavázalo k posílení v oblastech surovinové politiky, jaderné energetiky a také např. digitalizace a vysokorychlostního internetu. Aby MPO dostálo svému závazku být ministerstvem nejen pro firmy, ale i pro občany, posiluje proto agendy podpory podnikání, snižování administrativní zátěže a ochrany spotřebitelů, a to např. vytvořením sekce podnikání, obchodu a služeb.

Z těchto důvodů MPO připravilo úpravu systemizace, která vychází z potřeby naplnit výše uvedené cíle stanové ministerstvu programovým prohlášením vlády.

Díky tomu dojde k posílení některých strategických kompetencí a odborných sekcí. Důležitým parametrem v této souvislosti je, že tyto organizační úpravy budou bez dopadů na rozpočet, a nedojde ani k navyšování počtu funkčních míst. Jde o systemizační úpravu, která klade důraz na odborné kompetence resortu. Ze současných osmi sekcí (tři provozní a pět odborných) bude struktura transformována na pouze dvě provozní sekce a šest odborných.

Newsletter