MPSV říká, že úspěšně čerpá evropské peníze

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pravidelně sleduje, jak se daří Operačnímu programu Zaměstnanost a Operačnímu programu potravinové a materiální pomoci, aby zajistilo, že evropské peníze jdou tam, kde jsou nejvíce potřeba, a že jsou rozdělovány podle plánu tak, abychom o žádné nepřišli. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za letošní duben, píše MPSV v tiskové zprávě.

Operační program Zaměstnanost (OPZ) vyhlásil do konce dubna 2019 již 116 výzev na předkládání žádostí o podporu projektů v souhrnném objemu 77 mld. Kč (115 % alokace programu). Vydáno bylo téměř 5,5 tisíce právních aktů o poskytnutí podpory v celkovém objemu bezmála 57 mld. Kč (85 % alokace).

Program si vede natolik dobře, že limit čerpání n+3 (povinnost vyčerpat finance do 3 let od jejich přidělení) pro rok 2019 byl splněn již v loňském roce a limit pro rok 2020 bude splněn již letos. Dle tohoto limitu by mělo být na Evropské komisi vyžádáno do konce roku 2020 37 % z alokace programu – a aktuálně jsme na hodnotě 36 %. Není proto třeba obávat se ztráty peněz z důvodu pomalého čerpání a pozornost lze plně věnovat tomu, aby byly vybírány a podporovány kvalitní projekty.

Co to znamená konkrétně? Pro mladé a znevýhodněnou mládež je prodlužována délka realizace projektů, navyšovány rozpočty a připravovány nové. Těch ještě mladších (a jejich rodičů) se týká více peněz na mikrojesle a probíhající výběr projektů na dětské skupiny. Kdo zaměstnání má, může se těšit na výraznou podporu podnikového a profesního vzdělávání. Nové projekty lze očekávat i v dalších oblastech, např. v sociálním podnikání nebo transformaci pobytových služeb.

Operační program potravinové a materiální pomoci má sice oproti OPZ rozpočet skoro stokrát menší, ale i v něm jde o velké věci. Zaměřuje se na hmotnou pomoc osobám ve vážné sociální nouzi, kterých je na území ČR bohužel stále hodně – proto i zde je nutné zajistit řádné čerpání. Což se daří. Do konce dubna bylo vyhlášeno 7 výzev za 662 mil. Kč (94 % alokace programu). A 27 % z alokace programu již bylo vyžádáno na Evropské komisi. Pomoc je realizována formou obědů do škol pro děti, potravinových a balíčků a balíčků s hygienickými a domácími potřebami a textilem.

Newsletter