MPÚ získal potvrzení od ČNB o udělení bankovní licence

Moravský Peněžní Ústav obdržel ve čtvrtek 13. 12. 2018 kladné stanovisko od České národní banky k  žádosti o udělení bankovní licence. Tuzemský trh se tak od příštího roku rozšíří o novou ryze českou bankovní instituci.

Transformace na banku byla pro Moravský Peněžní Ústav dlouhodobým strategickým cílem. Nyní proběhne přeměna na banku.

„Udělení bankovní licence vnímáme jako úspěšné završení našeho dvacetiletého úsilí. Velké poděkování patří samozřejmě všem spolupracovníkům i klientům, kteří nás po celou dobu podporovali. Naším cílem je vybudovat ryze českou banku,“ komentuje událost generální ředitel Moravského Peněžního Ústavu Ing. Radomír Lapčík, LL.M.

O MPU
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo byl založen dne 15. srpna 1996 ve Zlíně. MPU nabízí širokou škálu finančních služeb, a to běžné a vkladové účty, úvěrové produkty, služby v oblasti platebního styku a internetové bankovnictví. Produkty a služby poskytuje jak soukromým osobám, tak i podnikatelům a firmám. MPU má v současnosti tři pobočky – v Praze, Brně a Zlíně.

Newsletter