Na MPO se setkali účastníci zahraničních podnikatelských misí

Za účasti významných státních a ústavních činitelů a okolo 150 zástupců klíčových exportních společností se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnilo každoroční setkání účastníků zahraničních podnikatelských misí.

„Podnikatelské mise doprovázející nejvyšší ústavní a státní činitele na jejich zahraničních cestách stále patří mezi nejžádanější a nejpopulárnější způsob propagace českých výrobků a firem v zahraničí. MPO tuto objednávku podnikatelů citelně vnímá a také se snaží ji plnit. Realizace misí je v našich plánech i do budoucna,“ řekl na setkání náměstek ministryně pro zahraniční obchod Vladimír  Bärtl s tím, že Svaz průmyslu dlouhodobě zajišťuje účast podnikatelů na těchto misích a spolupráce byla vždy bezproblémová, za což patří zástupcům Svazu průmyslu a dopravy poděkování.

Podpora exportu ze strany MPO bude podle něj v letošním roce pokračovat ve všech nástrojích, které podnikatelé žádají a oceňují. Důraz bude kladen na širší pojetí podpory exportu, tedy pomoc v celém cyklu firmy od  nápadu, přes rozvoj až po expanzi do zahraničí prostřednictvím Platformy pro sdílenou podporu podnikání s názvem Tým Česko (TAČR, ČMZRB, CzechInvest, CzechTrade, ČEB, EGAP, CzechTourism).  „V praxi jde o navazující řetězec služeb ve všech fázích podnikání. Cílem je nejen zjednodušení přístupu firem k službám všech institucí a poskytování přehledné nabídky služeb nezávisle na tom, na kterou organizaci se firma obrátí, ale především možnost vytváření individuální nabídky služeb a asistence státu dle potřeb firmy,“ uvedl Bärtl . Jednotlivé služby na sebe mohou vhodně navazovat, doplňovat se a podnikatelům ve výsledku přinést větší efekt.

Setkání se mimo jiné zúčastnili prezident Svazu průmyslu a obchodu Jaroslav Hanák, předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr obrany Lubomír Metnar, ministr zemědělství Miroslav Toman a náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Newsletter