Na podporu státní správy půjde z fondů EHP a Norska téměř 150 mil. korun

Dnes byl oficiálně zahájen program Fondů EHP a Norska s názvem „Řádná správa věcí veřejných“. Během programového období 2014 – 2021 bude rozděleno téměř 150 milionů korun (5,8 mil. EUR) na projekty zaměřené na zlepšení efektivnosti a transparentnosti státní správy, které proběhnou ve spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Zahajovací konference ve Sloupovém sále, kterou coby zprostředkovatel programu pořádalo Ministerstvo financí, se účastnili také zástupci Rady Evropy, OECD nebo Transparency International. Společně představili plánovaný harmonogram aktivit programu včetně předpokládaného termínu vyhlášení otevřené výzvy na podzim 2019.

„Donorské státy a zejména Norsko je v oblasti fungování státu a jednotlivých jeho složek v celosvětovém srovnání na velmi vysoké úrovni. Proto bychom jako Česká republika rádi využili možností tohoto programu a v konkrétních oblastech získali cenné zkušenosti a znalosti,“ sdělila na zahajovací konferenci ředitelka odboru mezinárodních vztahů Ministerstva financí Zuzana Matyášová.

„Jsme rádi, že se zástupci českého státu i zástupci donorů shodli na novém programu Fondů EHP a Norska, který podpoří důležité a aktuální oblasti, jako je transparentnost státní správy, boj proti korupci či zapojování občanů do rozhodovacích procesů na místní úrovni. Věříme, že spolupráce s norskými partnery ve vybraných projektech bude oboustranně přínosná,“ řekla zástupkyně Velvyslanectví Norského království v Praze Helena Ganická.

Program podpoří celkem pět předem definovaných projektů, které budou realizovány různými subjekty státní správy České republiky. Mezi ně se řadí například Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR. V rámci otevřené výzvy pak budou podpořeny další projekty, které mají přispět k většímu zapojení občanů do rozhodování o dění v jejich obci.

Newsletter