Na porozumění autismu energetici opět modře nasvítili vybrané objekty; již pošesté

Také letos se Skupina ČEZ připojila k osvětové kampani „Česko svítí modře“, která má zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu. Své provozy či administrativní budovy napříč celou republikou proto v noci z 2. na 3. dubna nasvítila modře. Modrá je totiž symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s autismem problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Na severu Čech se tak do modra zbarvily elektrárny Tušimice a Ledvice a děčínské sídlo ČEZ Distribuce.

„Přestože nás všechny trápí současná epidemie koronaviru, nesmíme zapomínat na ostatní. Proto se již pošesté zapojujeme do kampaně „Česko svítí modře.“ Nasvícením našich objektů po celé České republice chceme již tradičně poukázat na důležitost komunikace o autismu a bourání bariér a mýtů, které autismus provázejí. Je nám ctí zároveň letos podpořit první autistickou konferenci v Česku, na jejíž přípravě se aktivně podílejí sami lidé s poruchou autistického spektra a mnozí z nich na ní budou i přednášet,“ říká Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ.

Nadace ČEZ zároveň nasadila 2. dubna do mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem projekt s názvem Léčebné a vzdělávací pobyty pro děti s autismem občanského zájmového sdružení ProCit z Plzně. Pomoci tak bude moci opravdu každý, kdo věnuje své vypohybované body této organizaci. Projekt za 70 000 korun je zaměřen na týdenní vzdělávací a sportovně-relaxační pobyt pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. 

Projekt „Česko svítí modře“ je součástí celosvětové kampaně „Light it up blue“, neboť právě 2. duben je světovým dnem zvýšení povědomí o autismu. Každým rokem se do ní zapojují firmy i jednotlivci. Podniky a veřejné instituce jsou nasvíceny modře a lidé případně sladí své oblečení domodra. Iniciátorem celorepublikové osvětové kampaně je platforma Naděje pro autismus. „Vzhledem k celosvětové pandemii jsme letos jen chtěli připomenout, že 2. duben je věnován autistům. Byli jsme ovšem osloveni zástupci institucí a organizací, kteří se sami rozhodli i v době nouzového režimu země nasvítit svoje objekty modře. Mile nás to překvapilo, velmi si toho vážíme,“ poznamenala Marta Pečeňová, koordinátorka osvětové kampaně Česko svítí modře.

Podle ní se také v může stát, že v době platnosti opatření souvisejícími s řešením pandemie, se na veřejnosti setkáme s dítětem nebo dospělým člověkem, který nebude reagovat zrovna podle našeho očekávání nebo obecně platných nařízení. „Mějte prosím na paměti, že se může jednat o člověka s autismem, pro kterého není snadné dodržet všechna platná nařízení. Neznamená to, že je chce obejít, že je nechce dodržet, jen vzhledem ke svému stavu toho nemusí být na sto procent okamžitě schopen. Není to zlý úmysl nebo schválnost,“ dodává koordinátorka. 

Na severu Čech Skupina ČEZ již několikrát pomohla ústecké pobočce Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, jejímž cílem je napomáhat klientům s mentálním defektem v zapojení do společnosti a vzdělávacího procesu. Finanční prostředky prostřednictvím Nadace ČEZ například mířily i do Střediska rané péče SPRP Liberec, které kromě jiného poskytuje péči a poradenství rodinám s autisty.  Další pravidelně podporovanou organizací je Výtvarné centrum – Unikátní projekty Sněženka ve Smržovce, které pořádá rekondiční výtvarné pobyty i dětí s autismem, a to prakticky z celých Čech. Liberecké sdružení Tulipan je pak pravidelným účastníkem vánočních a velikonočních trhů chráněných dílen v děčínském sídle ČEZ Distribuce, která je rovněž dlouholetým partnerem Jedličkova ústavu v Liberci.

Kromě severočeských lokalit byly v rámci Skupiny ČEZ dále nasvíceny Zákaznické centrum v Plzni, Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové, hlavní vrátnice s nápisem Jaderná elektrárna Dukovany, Zámeček u Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín a Dům energetiky v Ostravě.

Newsletter