Na Treasury Fóru se sejdou treasury manažeři a experti finanční sféry

Treasury Fórum 2019 se koná již 6. června v hotelu Tristar v Praze. Pro podnikové specialisty zajišťující financování firmy, její platební styk, cash flow a řízení finančních rizik, stejně jako pro banky, které jsou partnerem treasurerů, či poskytovatele finančních služeb, je již 17. ročník mezinárodní konference příležitostí ukázat kam se profese treasury vyvíjí.

„Moc se těšíme na setkání našich členů a fanoušků s novými trendy, které posouvají nejvýznamnější treasury událost v ČR a ve střední Evropě do globálnější roviny“, řekl Ivan Haco, prezident České Asociace Treasury, která je odborným garantem konference pořádané ve spolupráci s partnerskou společností CAFIN, zajišťující celou organizaci akce.

Akci bude i letos moderovat Ondra Simon z ČAT. Ukáží se společnosti prezentující společně s korporátními hosty, očekávat můžete paralelní sekce, diskusní odborné stoly, stánky vystavovatelů ve foyer, a to celé je samozřejmě zarámované doprovodným galavečerem na Nebozízku. 

Je profese treasury manažera ve společnostech dostatečně zavedena, příp. co by se mělo změnit?
Naše Asociace se pravidelně spolupodílí na vyhlášení Treasury projektu roku (dříve Treasurera roku). Díky tomu se daří dobře zmapovat významné hráče v oboru a rozsah jejich činností. Kromě toho máme studie, které nám pomáhají vyhodnotit, jak se mění rok od roku treasury v ČR v tom smyslu, kolik se dělá transakcí, jestli je treasurerům přidávána nebo odebírána odpovědnost apod.
Z tohoto pohledu je pravda, že činnost firemních finančníků v ČR se stěhuje do celoevropských treasury center v zahraničí. Některá tato „shared service centra“ naopak vznikají v ČR, takže se sem přenáší odborná treasury činnost z jiných zemí, většinou CEE regionu.
Většina velkých firem má zahraničního vlastníka a přebírá zavedená pravidla. Přece jen se tu před revolucí technologický i finanční vývoj na několik desetiletí zastavil, což můžete vidět např. na množství implementovaných treasury management systémů v celé ČR, které je oproti západním firmám pozadu. I proto budou na konferenci ve foyer představeny nové stánky známých firem TMS.
Co ještě chystáte pro zájemce o konferenci Treasury Fórum a zvýšení prestiže treasury?
Na letošním již 17. ročníku výroční treasury konference, která je pro prestiž odbornosti velmi důležitá, se chceme přiblížit magickému číslu 200 účastníků akce. Budeme zde pokračovat v tradici vyhlašování ocenění Treasury projekt roku, jehož vítěz pojede na největší evropskou treasury událost do Kodaně. Pořádáme také pravidelné měsíční semináře pro členy i pro lidi z nečlenských firem a řadu dalších aktivit.

Newsletter