Nábytkáři bez lidí

Devět nábytkářských firem z deseti řeší akutně nedostatek pracovníků. Plné dvě třetiny z potencionálních zaměstnanců na trhu jsou nekvalitní, třetina je potom průměrných. Firmy to řeší rekvalifikací, ale využívají i ukrajinské pracovníky. Za jedenáct let ubylo 68 % absolventů truhlářských oborů, čalouníků je méně dokonce o 85 %. To vše v době, kdy nábytkářský průmysl posiluje čtvrtým rokem za sebou a export vzrostl za poslední pětiletku téměř na dvojnásobek. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s Klastrem českých nábytkářů (KČN) a Cechem čalouníků a dekoratérů (CČD) představuje průzkum mezi výrobci nábytku a aktuální analýzu odvětví.

Rychlý průzkum mezi malými a středně velkými tuzemskými výrobci nábytku a analýzu výkonosti odvětví a stavu pracovníků předkládá AMSP ČR u příležitosti Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX 2017.

Z průzkumu vyplývá, že u 55 % firem roste obrat, 40 % je na stejné úrovni a jen 5 % zažívá pokles tržeb. To odpovídá výsledkům analýzy, ze kterých je zřejmé, že odvětví roste čtvrtým rokem za sebou, přičemž jen za poslední rok se jedná o růst vyšší než 10 %. Stejně tak rostou i exporty našich nábytkářů. Téměř desetiprocentní nárůst vývozu odvětví převyšuje více jak trojnásobně celkovou míru exportu ČR. Zatímco třetina exportů směřuje do Německa, tak dovoz z Číny a Polska činí již 44 %.

93 % podnikatelů v oboru považuje za největší problém nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nábytkáře trápí rovněž růst nákladů a tlak nadnárodních odběratelů. Nejvíce chybí truhláři (47,5 %) a čalouníci (27,5 %). Žalostný stav na trhu práce dokresluje fakt, že dle průzkumu jsou dvě třetiny potencionálních uchazečů z trhu práce nekvalitní a 30 % jsou pouze průměrní. Zaměstnavatelé problém řeší v 67 % rekvalifikací, náborem ukrajinských dělníků nebo vybírají pracovníky ještě v době jejich studia na odborných školách. Tam ale ubývá žáků, podíl absolventů nábytkářských oborů vůči ostatním oborům klesnul za 11 let o téměř 50 %. I z tohoto důvodu téměř 13 % podnikatelů uvažuje o založení vlastního učňovského střediska.

Jedním z důvodů nedostatku pracovníků a učňů je i nižší průměrná mzda v oboru. Za rok 2016 si pracovníci v nábytkářském odvětví vydělali 20 719 Kč, přičemž v průmyslu byla průměrná mzda o třetinu vyšší, a to 27 672 Kč. Nižší mzdy jsou důsledkem nízké přidané hodnoty odvětví a trvalé potřeby investic do výroby. Nízká konečná marže a průběžné investice snižují celkový hospodářský výsledek firem a vytváří tlak na mzdy.

Přesto tuzemští výrobci nevidí odvětví v černých barvách, 50 % z nich očekává růst tržeb
a další polovina stagnaci.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu dodává: „Nábytkářské výrobky byly vždy vizitkou našeho zpracovatelského průmyslu. Máme v oboru obrovskou tradici, navíc celá řada firem
a řemeslníků podniká na venkově a udržují tak regionální produkty a zaměstnanost. Pokud bude trend absolventů učňovských oborů pokračovat tímto tempem, během jedné generace budou nábytkáři prakticky vymazáni z oborové mapy našeho průmyslu. Je třeba okamžitě začít pracovat na úrovních základních škol, zkvalitnit odbornost učňovského školství a motivovat firmy k zakládání vlastních učilišť.“

Prokurista KČN Radek Brychta zdůrazňuje: „ Nábytkářský průmysl je sice považován v České republice za rodinné stříbro, ale pokud bude i nadále problém pro naše nábytkáře zajistit kvalitní a kvalifikované truhláře a čalouníky, bude toto stříbro značně omšelé. Jádro řemeslníků budou v tuzemsku tvořit ukrajinští, slovenští a vietnamští pracovníci. V naší dceřiné klastrové iniciativě CZECH INDUSTRY COMPANY ve Vietnamu evidujeme zájem českých nábytkářů už
i o vietnamské truhláře a to je na pováženou.

Helena Prokopová, cechmystrině Cechu čalouníků a dekoratérů dodává: „Ergonomicky navržený a z dobře zvolených čalounických materiálů kvalitně zhotovený čalouněný nábytek sedací i lehací, je nejen lahodící oku, ale při užívání v přímém kontaktu s lidským tělem, a tudíž je důležitou součástí zdravého způsobu života. Česká legislativa přes veškerou snahu AMSP ČR a CČD stále řadí „Výrobu a opravy čalounických výrobků“ mezi obory činností spadajících do živností volných. Ale neodborně nekvalitně zhotovené nebo opravené čalounění přímo ohrožuje zdraví uživatelů. A protože z učebních oborů „Čalouník“ nebo „Čalounické práce“ vychází málo čalouníků anebo nejsou ochotni nastoupit k firmě do vzdálenější destinace a duální způsob výuky je také stále v nedohlednu, uvažují výrobci čalounění o zřízení podnikových škol. V současné době si musí sami převychovávat čalouníky z vyučených cukrářů, kuchařů či elektrikářů“

Newsletter