Nadace ČEZ během pouhých dvou týdnů podpořila přes 650 projektů za více než 30 milionů

Šití roušek, výroba ochranných štítů pro záchranné složky, rozvozy léků a jídla seniorům, nákup ochranných pomůcek – zmírnit dopady epidemie koronaviru pomáhají především drobné kroky neziskových organizací, měst a obcí. Právě jim Nadace ČEZ během vyplatila 26,6 milionů korun v rámci bleskové Krizové pomoci. Grant byl vyčerpán během 14 dnů. Dalších 4,1 milionů korun poslala třem velkým nemocnicím na zakoupení vybavení pro boj s COVID-19. Celkem tak Nadace ČEZ podpořila 651 projektů po celé republice v hodnotě 30,7 milionů.

Ve speciálním grantu Krizová pomoc žádaly organizace převážně o finance na nedostatkové ochranné pomůcky. Za příspěvky pak nakupovaly šicí stroje či materiál na výrobu roušek a ochranných obleků, materiál do 3D tiskáren pro tisk ochranných štítů pro pracovníky v první linii. S přispěním nadace se podařilo také zajistit rozvozy jídel či léků osamělým seniorům.

„Naším cílem bylo nechat obce a organizace, aby se samy rozhodly, co je momentálně pálí a jak chtějí pomáhat. Nejlépe totiž vědí, jak zapojit místní obyvatele,“ říká předseda správní rady Nadace ČEZ a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková k tomu dodává: „Chtěli jsme pomoci hlavně rychle, protože čas hraje v době epidemie klíčovou roli. Grantové řízení jsme proto maximálně zjednodušili a o projektech se rozhodovalo každý den včetně víkendů on-line.“ 

Ve Středočeském kraji podpořila Nadace ČEZ 81 organizací částkou 2 983 188 korun

Například oblastní spolek Českého Červeného kříže Mělník použije finanční prostředky na pořízení ochranných prostředků jako jsou rukavice, roušky, filtry, dezinfekce, ionizační čističky, jednorázové pláště, sterilní materiál a další. Obec Citov zajistila pro své obyvatele roušky, které jim rozdala zdarma. Dezinfekční prostředky, plastové lahve na ně a látkové ochranné roušky si pořídili v obci Horky. Městská nemocnice Čáslav využila nadační příspěvek na nezbytný nákup dezinfekce, papírových ručníků, mýdla a dalších ochranných prostředků pro zaměstnance i pacienty. Roušky, rukavice, tekuté dezinfekce, aplikátory na dezinfekci byly i prioritou pro obec Třebešice. Nákup či vlastní výroba ochranných prostředků, hlavně šití ochranných roušek, pak bylo hlavním předmětem dalších žádostí.

„Účelem nadačního příspěvku bude zajištění kontinuity distribuce hmotné a potravinové pomoci klientům Farní charity Nymburk. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší a osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi s příjmem do 5 000 korun. V reakci na aktuální stav služba funguje v nouzovém režimu, kdy pracovníci charity vydávají pomoc prostřednictvím potravinových a materiálních balíčků, včetně ochranných pomůcek. V důsledku omezení spojených s pandemií očekáváme v horizontu dvou týdnů výpadek v poskytování této pomoci. Příspěvek využijeme k zajištění pomoci prostřednictvím nákupu trvanlivých potravin, vitamínu a drogerie.  Pořídíme 20 balíčků pro rodiny a 10 pro osoby bez přístřeší. Jeden balíček obsahuje potravinou a hmotnou pomoc na jeden měsíc,“ píše se například v žádosti o finanční prostředky v rámci krizové pomoci Nadace ČEZ Farní charity Nymburk.

Nadace ČEZ původně na grant krizová pomoc vyčlenila 15 milionů korun. „Obrovský zájem ze strany měst a obcí i neziskových organizací ale předčil veškerá očekávání. Díky mimořádnému příspěvku ČEZ Distribuce tak mohla nadace objem peněz zdvojnásobit a uspokojit stovky zájemců,“ uzavírá Michaela Ziková.

Podpora tří nemocnic v boji proti COVID-19 za 4,1 milionu byla nad rámec grantu

Nad rámec grantu Krizová pomoc Nadace ČEZ ještě přispěla 4,1 milionu korun třem nemocnicím. Fakultní nemocnice Motol využije grant ve výši dvou milionů korun na nákup monitorů životních funkcí pacientů s COVID-19. Tato zařízení s několika senzory slouží k nepřetržitému sledování zdravotního stavu pacientů. Fakultní Thomayerova nemocnice si za 1,6 milionů korun od Nadace ČEZ koupila svou první sanitku pro převoz vysoce infekčních pacientů. Sanitka je vybavená speciální filtračně ventilační jednotkou, která zajistí ochranu zdravotníků. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady použije příspěvek ve výši 560 tisíc na pořízení diagnostického přístroje Real-Time PCR analyzátor Cobas Z 480. Díky němu bude moci významně navýšit počet osob testovaných na COVID-19 metodou RT – PCR. Tato metoda je jediným spolehlivým průkazem akutní infekce způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Newsletter