Nadační fond Sberbank rozdal v loňském roce 760 tisíc

V průběhu roku 2020 Nadační fond Sberbank podpořil v rámci svého grantového programu 19 projektů částkou 760 106 Kč. Zaměřil se především na pomoc těm, které epidemie koronaviru zasáhla nejvíce.

„Mezi hlavní pilíře sociální odpovědnosti Sberbank patří péče o životní prostředí a zdravý životní styl, podpora zdravotně či sociálně znevýhodněných občanů a vzdělávání. V loňském roce k tomu přibyla i pomoc lidem, na které krizová situace dopadla nejsilněji,“ vysvětluje Alena Havránek, Event and CSR Manager Sberbank.

„Srdečně děkujeme Nadačnímu fondu Sberbank za finanční podporu, díky které jsme mohli pro naše klienty pořídit polohovací skládacích postele,“ uvádí Helena Schwarczová, ředitelka a zakladatelka PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú.

Strategii sociální odpovědnosti pomáhají naplňovat i zaměstnanci banky. Účastní se dobrovolnických akcí nebo příspěvky na dobročinné účely, které zasílají na účet nadačního fondu. Banka částky poukázané na nadační fond následně zdvojnásobuje. O tom, jaké projekty nadační fond finančně podpoří, rozhoduje správní rada Nadačního fondu Sberbank.

Nadační fond Sberbank podpořil v loňském roce 19 projektů částkou 760 106 Kč:

 • Obchodní akademie, OŠ a PŠ Olgy Havlové – příspěvek byl určen na účastnické poplatky, dopravu a ubytování pro žáky s handicapem s jejich doprovodem na evropský veletrh ve Vídni.
 • Nadační fond Centra podpůrné péče Thomayerovy nemocnice Léčivka – příspěvek byl určen na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity dětí, které se léčily v Thomayerově nemocnici.
 • Vital life – příspěvek byl určen na nová křesla do společné místnosti pro seniory, která umožňovala snadnou dezinfekci.
 • Nadace prof. Vejdovského – příspěvek byl využit na nákup kapesní dezinfekce pro osoby se zrakovým postižením, které svůj handicap musí kompenzovat hmatem.
 • Český svaz ochránců přírody – příspěvek byl poskytnut na podporu činnosti Českého svazu ochránců přírody v rámci programu „Obnova starých ovocných odrůd“.
 • Diecézní charita Brno – příspěvek na nákup základního vybavení sociálních bytů pro ženy s dětmi v těžké životní situaci, ubytované v Domově sv. Markéty v Brně.
 • Nadační fond Pečovatel – příspěvek byl použit na dofinancování domácí asistenční péče pro vybrané klienty Nadačního fondu Pečovatel.
 • Cesta za snem – příspěvek byl použit na nákup rehabilitačních trenažérů pro handicapované děti a seniory s pohybovým omezením.
 • Společnost pro ranou péči, pobočka Brno – příspěvek pomohl k nákupu nového vozu pro cesty pracovníků organizace pomáhajících v rodinách se zrakově či jinak hendikepovanými dětmi.
 • PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče – příspěvek byl použit na nákup nových polohovatelných postelí pro klienty hospicu.
 • Domovy pro seniory v Blatné, Trnové a Pardubicích – Nadační fond zajistil každému z těchto tří zařízení 175 litrů prostředku Anti-COVID na dezinfekci rukou a povrchů
 • Tablety pro 5 domovů pro seniory – v době zákazů návštěv, který má na seniory v domovech pro seniory těžký dopad, Nadační fond věnoval pěti zařízením tablety, které jejich seniorům umožnily kontakt s jejich rodinami. Obdarovanými domovy byly pražský Domov pro seniory Ďáblice, Domov blahoslavené Bronislavy v Humpolci, Domov sv. Jiří zřizovaný Městskou charitou Plzeň, Domov V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou a Domov pro seniory ONDRÁŠ v Brušperku.
 • Nadační fond Muži proti rakovině – příspěvek byl poskytnut na podporu prevence a léčby rakoviny prostaty a varlat.

Sberbank CZ, a.s.: Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.

Newsletter