Nakamura (Bank of Japan): Musíme být připraveni efektivně a včas zareagovat na změny v ekonomice, včetně vývoje cen a finančních trhů, masivní nákupy aktiv, včetně ETF, mohou ovlivnit fungování trhů, jsou však nezbytné k tomu, abychom odstranily případné deflační tlaky

Newsletter