Nárůst investic Skupiny ČEZ do dlouhodobého majetku činil meziročně 3,3 miliardy korun

Nárůst investic Skupiny ČEZ do dlouhodobého majetku činil meziročně 3,3 miliardy korun. Od ledna do září letošního roku tak stouply oproti loňskému období o 21,5 % na současných 18,6 miliardy korun.

Téměř polovina letos investované částky (9,2 mld.) putovala do distribučních sítí, zejména na zvýšení spolehlivosti dodávek a na zavádění prvků chytrých sítí. Zhruba třetina (6 mld.) pak směřovala do tradiční energetiky. Zde se jednalo zejména o investice do výstavby tepelného přivaděče z JE Temelín do Českých Budějovic, nákup většího množství jaderného paliva a ekologizační opatření v uhelných elektrárnách kvůli novým emisním limitům.

Newsletter