Nejednotní podnikatelé? Snadné sousto pro vládu!

Slabinou nás, podnikatelů je nesoudržnost. Zaměstnanci mají své zaměstnanecké odbory různých odvětví, ty se sdružují v jejich odborové centrále a téměř 10 % všech zaměstnanců je členy zaměstnaneckých odborů. Oproti tomu podnikatelských spolků je obrovské množství a většinou nespolupracují. Dokonce je několik i takových, které spolupracují se státem proti zájmům drtivé většiny podnikatelů a živnostníků.

Je nutné se spojit a sdružit své síly. Jen tehdy budeme státu opravdovým a respektovaným partnerem, pokud budeme zastupovat desetitisíce jednotlivců a firem a alespoň stovky podnikatelských spolků. Proto vznikly Podnikatelské odbory, abychom obhájili svobodu podnikání.

Podnikatelské odbory nabízejí všem podnikatelským spolkům, ale i různým aktivitám, skupinám a projektům, aby přišli pod jednu střechu, pod hlavičku Podnikatelských odborů.

Pro jednotlivce či firmy to jistě není problém, ale podnikatelské spolky mohou mít obavy ze ztráty samostatnosti. V Podnikatelských odborech je však autonomie a svébytnost spolků zaručena stanovami, z nichž vyplývá, že Podnikatelské odbory nesmí zasahovat do dění v organizacích svých členů (Stanovy, čl. IV Práva a povinnosti členů, odst. 4 Podnikatelské odbory nejsou oprávněny jakkoli zasahovat do rozhodování a činnosti svých členů. Členové Podnikatelských odborů jsou vůči nim zcela samostatnými a autonomními subjekty.).

Už více než tři roky vytrvale a důsledně budujeme velkou a silnou organizaci, která by časem měla nahradit např. se státem kolaborující Hospodářskou komoru. 
Podnikatelské odbory jsou už druhou největší neoborovou podnikatelskou organizací. Máme více než 8 700 členů (37 spolků, 1290 firem a 7377 jednotlivců/živnostníků; údaje platné k 24. 4. 2020). Podnikatelské odbory hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu. Pro splnění tohoto cíle se Podnikatelské odbory mají stát organizací sdružující podnikatelské spolky, jakýmsi spolkem spolků.

Vláda devastuje naši ekonomiku, vláda likviduje české podnikání!

Stojí za to budovat opravdovou sílu. Chcete se dozvědět více, chcete to probrat? Přidáte se?

Newsletter