Největší potenciál pro fúze a akvizice je v oblasti maloobchodu

Maloobchod v České republice je ve výborné kondici. Dle nejnovějších dat Eurostatu zaznamenal v červenci meziroční růst o 4,4 %. Přitom průměr Evropské unie činí 2 %. Česko se tak v tomto segmentu řadí mezi šest nejrychleji rostoucích zemí EU. Podle odborníků z mezinárodní poradenské společnosti BDO je právě v tomto nezkonsolidovaném segmentu největší potenciál a to i přesto, že v posledních měsících dochází k uzavírání kamenný poboček.

Poslední půlrok evropského retailu je charakterizován uzavíráním kamenných poboček zavedených značek. V České republice hodlá snížit počet obchodů například španělský módní řetězec Zara. V retailu probíhá již delší dobu celá řada změn, jejichž příčinou je sílící postavení e-commerce. Společnosti se trendu přizpůsobují přechodem nebo rozšířením prodeje online. To se ale daří s větší či menší úspěšností.

Českému maloobchodu se daří nadprůměrně

Z nejnovějších dat Eurostatu[1] vyplývá, že meziroční růst retailu v Evropské unii se v posledních měsících pohyboval okolo 2 %. Česká republika v této oblasti vykazuje nadprůměrné výsledky. Tuzemský maloobchod v posledních šesti měsících vždy přesáhl 3% meziroční tempo růstu. V rámci tohoto sektoru se tak dlouhodobě řadí mezi nejdynamičtější ekonomiky EU. „Poslední srovnání hovoří o červencovém meziročním růstu nad čtyřmi procenty. Český maloobchod vykazuje v porovnání s ostatními členskými zeměmi dlouhodobě nadprůměrně pozitivní čísla, stejně jako celé české hospodářství. České domácnosti dlouhodobě vytváří díky nezaměstnanosti a rostoucím mzdám dostatečně silnou poptávku. To v odvětví maloobchodu vytváří prostor pro vznik či rozvoj nových subjektů,“ říká Petr Kymlička z poradenské společnosti BDO.

Konsolidace prostřednictvím fúzí a akvizic

Pozitivní ekonomický vývoj společně s proměnami celého odvětví – rozvoj e-commerce, digitalizace či využívání moderních technologií, jsou hlavními příčinami vstupu nových subjektů do maloobchodu. Naopak mnoha zavedeným společnostem se na vývoj nedaří reagovat a ve velkém zavírají své kamenné pobočky. „Retail v posledních letech prochází zásadními změnami a většina velkých společností na změny nedokáže včas reagovat,“ poukazuje na nízkou flexibilitu některých zavedených hráčů Petr Kymlička a dodává: „Pokud chtějí tyto společnosti i nadále růst, vhodným řešením je konsolidace prostřednictvím fúzí a akvizic.“

Změny v odvětví retailu se odehrávají také v tuzemsku. České i zahraniční společnosti působící na našem maloobchodním trhu hledají rovnováhu mezi využitím kamenných obchodů a e-commerce. Podle odborníků z poradenské společnosti BDO má český retail z pohledu fúzí a akvizic velký potenciál. „Tradiční firmy hodlají bránit své tržní pozice. Fúze a akvizice malých progresivních firem jsou pro ně vhodným nástrojem, jak se probíhajícím změnám přizpůsobit,“ uvádí Petr Kymlička a doplňuje: „Atraktivita českého maloobchodu je navíc umocněna jeho nadprůměrnými výsledky posledních let. Náš trh je v této oblasti pro nové hráče ze zahraničí jedním z nejzajímavějších.“

Počet fúzí a akvizic roste také ve výrobním segmentu. Ve srovnání s maloobchodem k nim však dochází z jiného důvodu, probíhá generační výměna. „Z podniků odchází první porevoluční generace, která firmy budovala na zelené louce či privatizovala. Často však nemají nástupce, proto jsou nuceni své společnosti prodat,“ uzavírá Petr Kymlička.

Newsletter