Největší pozemek patřící ČEZ je vodní plocha

Největší pozemek v rámci Skupiny ČEZ se rozkládá na více než pět milionech metrů čtverečních. To odpovídá rozloze 700 fotbalových hřišť. Areály jaderných a uhelných elektráren jsou rozsáhlé, obsahují množství technologických celků nezbytných k jejich provozu.  Přesto největší pozemek patřící ČEZ je spojen s jiným energetickým zdrojem, a to přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice u Dukovan. Je to díky ploše dalešické přehrady.

Jde o jedinou přehradní vodní plochu, která patří přímo ČEZ. Ostatní jsou v majetku příslušných podniků povodí. Druhou a třetí největší plochu z areálů ČEZ mají uhelné elektrárny v Prunéřově a Tušimicích, na čtvrtém místě je Jaderná elektrárna Temelín. Celkově ČEZ disponuje v Česku více jak 34 miliony m2 pozemků.

Newsletter