Nejvyšší stavební úřad? Je to od ministryně dobrý nápad?

Snížení závislosti pracovníků stavebních úřadů na místních samosprávách a výrazné zredukování počtu byrokratických razítek nutných k podání žádosti o stavební povolení jsou dva zásadní kroky, které pomohou českému stavebnictví. Už roky apeluji na to, abychom se ve stavební legislativě inspirovali například sousedním Německem, které je z hlediska složitosti povolování nových staveb 24. zemí na světě. Česku v tomhle ohledu patří podle Světové banky ostudné 127. místo. Proto u nás vázne veškerá potřebná výstavba. Dopravní infrastrukturou počínaje a bytovými domy zdaleka nekonče.

U našich západních sousedů si všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů zajišťuje sám stavební úřad, což velice pomáhá hlavně malým stavebníkům, kteří stavební povolení vyřizují jen jednou za život. U nás je nyní často zcela opačná praxe – stavební úřady žádají po staviteli dodat také stanoviska, která pro své rozhodování ani nepotřebuje. Řízení tím jen neúměrně protahuje a vydání rozhodnutí oddaluje. Jde o typickou úřednickou šikanu, která by zmizela, pokud by si potřebná stanoviska stavební úřad zajišťoval sám.

Problémem je u nás také „nezávislost“ stavebních úřadů, která je reálně pouze na papíru. Ve skutečnosti pracovníci stavebních úřadů často podléhají zájmům představitelů místních samospráv, se kterými sídlí ve společných budovách. Že nejde o plané obavy a strašení dokládá to, že si tohoto problému nyní všimla i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ta prohlásila, že „ze strany stavebního úřadu dochází k takovým rozhodnutím, která jsou v souladu se zájmem volených zástupců, nikoliv prostého občana“.

Jsem proto rád, že si mého mnohaletého naléhání a poukazování na tyto konkrétní problémy všiml někdo kompetentní a chce současný tristní stav změnit. Ministryně Dostálová se nechala slyšet, že připravuje vznik nového úřadu, který zatím označuje jako Nejvyšší stavební úřad. Ten by měl podle ní vyřešit podjatost stavebních úřadů samosprávám.

Ministryně chce limitovat také současnou obří byrokratickou zátěž. Nyní musí i drobný investor k žádosti o stavební povolení byť jen na malý rodinný domek oběhnout desítky úřadů a získat jejich souhlasná stanoviska. Sbírá tak razítka například od památkářů, hygieniků, energetiků či hasičů, což se může protáhnout i na několik měsíců. Podle Dostálové by si tato stanoviska dotčených orgánů nově zařizoval stavební úřad sám. Kromě snížení byrokracie pro stavitele to přinese i výrazné zrychlení celého stavebního procesu.

Doufejme, že svůj návrh ministryně dopracuje do finální legislativní podoby už brzy a že pro něj získá dostatečnou podporu napříč politickými stranami. Nejen nám stavařům by se totiž výrazně ulevilo. Jen škoda, že to (stejně jako v celém českém stavebnictví) trvá tak dlouho.

Autorem textu je generální ředitel a předseda představenstva Ekospolu Evžen Korec

Newsletter